Region Norrbotten

Region Norrbotten yrkar på avslag för viteskrav

Dela
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har yrkat att förvaltningsrätten ska döma Region Norrbotten att betala ett vite på 10 miljoner kronor. Enligt ett avgörande från kammarrätten har IVO inte rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha. Region Norrbotten anser därför att ansökan om utdömande av vite ska avslås.

Region Norrbotten yrkar i första hand att ansökan ska avslås eftersom IVO saknar författningsstöd för att förelägga en region att ha ett visst antal vårdplatser. Regionen redovisar även till domstolen de åtgärder som vidtagits med syfte att förbättra situationen på Sunderby sjukhus och att vårdplatsantalet nu överstiger IVO:s krav. 

– Jag vill vara noga med att vi delar IVO:s bild av att Sunderby sjukhus behöver ha fler vårdplatser disponibla. Vårt eget mål är 200 vårdplatser vilket är högre än IVO:s krav på 180 platser, säger Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör. Det finns varken i lag, förordning eller föreskrifter något angivet krav på minsta antal vårdplatser relaterarat till exempelvis antalet invånare i en vårdgivares upptagningsområde.

I sitt yttrande till förvaltningsrätten hänvisar Region Norrbotten till ett domslut där Kammarrätten konstaterar att IVO inte hade rätt att kräva att Region Uppsala skulle ha ett visst antal vårdplatser disponibla på Akademiska sjukhuset.

– Vi har naturligtvis respekt för IVO som tillsynsmyndighet, men här har de kommit med ett viteskrav som det inte finns någon grund för. IVO anser inte att vi hade uppnått tillräckligt antal vårdplatser i juni 2022 och utdömer vitet på basis av sin bedömning om det datumet. I vår inlaga till domstolen redovisar vi de åtgärder som vidtagits sedan dess vilka medfört att vi nu driver fler vårdplatser än vad IVO krävt. Det är förvånande att IVO inte efterfrågat information om de senaste månadernas aktiviteter. Vi har under hela processen arbetat med att förbättra situationen med vårdplatserna och även om vi nu uppfyller IVO:s krav så kommer arbetet att förbättra situationen också fortsätta.

Kontakter

Dokument

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye