Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren överklagar friande våldtäktsdom till Högsta domstolen

Dela
Riksåklagaren har i dag överklagat en uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige där en man friades för våldtäkt mot barn av en 10-årig flicka för att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Riksåklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn men hovrätten friade honom för att det enligt hovrätten inte var bevisat att flickan berättat om en penetration. En ledamot i hovrätten ville fastställa tingsrättens dom.

– Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år. Jag begär att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och lämna målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning eftersom hovrätten enligt min uppfattning begått flera fel vid handläggningen, säger riksåklagare Petra Lundh.

De frågor som riksåklagaren vill att Högsta domstolen uttalar sig om är

1. vilken skyldighet rätten har att genom så kallad materiell processledning klargöra ord eller begrepp i gärningsbeskrivningen vars innebörd är oklar för rätten,

2. vilken skyldighet rätten har att genom materiell processledning ta upp frågan om alternativa rubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen med parterna och att pröva gärningsbeskrivningen fullt ut, samt

3. vilken skyldighet rätten har, inom ramen för sin materiella processledning och med beaktande av barnkonventionen, att i mål som gäller brott mot barn vidta åtgärder för att klargöra vad barnet menar med ord eller begrepp vars innebörd är oklar för rätten samt vilka riktlinjer som, med hänsyn till domstolens opartiskhet, bör gälla för en sådan processledning.

– Domstolen har ett ansvar att avhjälpa otydligheter i brottmålsrättegångar. Jag uppfattar att det finns brister i hovrättens agerande i det här fallet. Min bedömning är att domstolarna gör olika och att det behövs närmare vägledning, säger Petra Lundh.

Frågan är också vad domstolen, som ska vara opartisk, har för skyldighet i förhållande till barn som brottsoffer.

– Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag vilket innebär att domstolar ska beakta de rättigheter som följer av konventionen vid bedömningar i mål som rör barn, avslutar Petra Lundh.

Ordförklaring materiell processledning

Domstolars skyldighet att bl.a. avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i målet. Detta kan ske exempelvis genom frågor och påpekanden till parterna.

Överklagandet

Kontakt

Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media i dag kl. 12.30-13.15.

Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer från kl. 13.30 på Åklagarmyndighetens huvudkontor, Östermalmsgatan 87C i Stockholm. Fysiska intervjuer måste bokas på kommunikation@aklagare.se senast kl. 13. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske.

Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon för att kommentera överklagandet från kl. 12.30, 010-562 51 96.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Vi ser till att personer som begår brott ställs till ansvar på ett rättssäkert och effektivt sätt. Åklagaren har en stark roll i rättsväsendet genom att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas och att processa i domstol. Det står en åklagare bakom varje anhållen, häktad eller dömd person.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye