Umeå kommun

Språkambassadörer ska stärka barn och unga med nationellt minoritetsspråk

Dela
Sex språkambassadörer i de nationella minoritetsspråken finska, nordsamiska och sydsamiska har anställts av utbildningsförvaltningen. De ska genom aktiviteter bidra till att stärka barn och ungas språk, kultur och identitet. De ska också stärka barn och ungas förutsättningar att vara delaktiga och få inflytande i frågor som berör dem.

Umeå kommun är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska och vill anställa fler språkambassadörer och för fler minoritetsspråk. Särskilt i jiddisch, meänkieli och romani chib. I maj annonseras efter fler språkambassadörer med hopp om många sökande.

Språkambassadörerna inom finska och nordsamiska ser med spänning fram emot att utveckla och utöka barn och ungdomars språkkunskaper i miljöer där barnen vågar utöva och lära sig sitt språk.

– Jobbet är viktigt för att barn med nationella minoritetsspråk ska bli mer uppmärksammade och ha möjlighet till att få prata deras språk. Vi har börjat planera hur språkduscharna skulle kunna se ut framöver, utifrån barnens och våra idéer, säger en nordsamisk språkambassadör.

– Det här är ett bra koncept som kommer göra skillnad för barnen när vi ungdomar får vara med och skapa innehållet. Det här hade motiverat mig själv som barn att delta i de nationella minoritetsspråksaktiviteterna, säger en finsk språkambassadör.

Umeå kommuns satsning på språkambassadörer inom utbildningsförvaltningen är en överenskommelse med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syftet är att utveckla och sprida metoder och arbetssätt för att öka ungas inflytande och delaktighet, samt att det ska få nationell spridning. 

– Tillsammans vill vi arbeta för att öka kunskapen kring nationella minoriteters livsvillkor och verka för att öka ungdomars delaktighet i olika samhällsfrågor, säger Marie Karling, utvecklingsledare på utbildningskontoret.

Kontakt

Marie Karling
utvecklingsledare
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye