Umeå kommun

Världsledande centrum för grön innovation utvecklas i Umeå

Dela
Ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion i Umeå. Det är visionen och målet för det 600 hektar stora område som nu växer fram vid Dåva. Området får också ett nytt namn, Dåva Eco-Industrial Park.
Visionsbild Dåva Eco-Industrial Park.
Visionsbild Dåva Eco-Industrial Park.

– Det känns väldigt positivt att vi på politisk nivå nu kan börja diskutera detta projekt på allvar. Tanken är att Dåva Eco-Industrial Park ska bli en attraktiv plats där företagens utvecklingen går hand i hand med innovation, forskning och utbildning, att det naturligt utvecklas en industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor. Ett annat viktigt mål är att aktörerna på platsen tillsammans ska skapa förutsättningar för nya hållbara affärer, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Ett cirkulärt nav

Området är tänkt att bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Företagen som etablerar sig inom området ska kunna verka cirkulärt och genom testbäddar ska nya innovationer kunna testas och utvecklas. Läget och storleken på området gör det lämpligt för större etableringar, som på olika sätt kan bidra till kommunens klimat-, miljö- och befolkningsmål.

– Vi vill utveckla Dåva Eco-Industrial Park till ett område för industriell symbios genom att avfall från en verksamhet nyttjas som resurs i en annan verksamhet. Det handlar om att skapa täta och nytänkande samarbeten. Det är också viktigt att området blir en attraktiv plats att arbeta på och att de olika verksamheterna blir lönsamma, säger Ulrik Berg (M), ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Ett klimatneutralt industriområde

Ett mål för området är att det ska vara klimatneutralt till 2040 vilket ställer krav på nytänkande och innovation för hur den fortsatta utvecklingen för verksamhetsområdet ska ske. Dåva Eco-Industrial park ska främja ett hållbart företagande.

En möjliggörare är den järnvägsterminal som just nu håller på att färdigställas i hjärtat av området och som med kopplingen till Norrbotniabanan kan erbjuda klimatsmarta transporter till och från de verksamheter som finns på området.

– Med etableringen av Liquid Wind kan man säga att vi tagit första steget för Dåva Eco-Industrial Park när det kommer till industriell symbios. Detta genom att koldioxid från Umeå Energi nyttjas av Liquid Wind till att framställa e-metanol, vilket minskar Umeå kommuns koldioxidutsläpp med 40 procent, säger Janet Ågren (S).

Umeås största industriområde

Idag finns redan ett tiotal verksamheter på området verksamma inom just återvinning och miljö. Aktörerna samlar in och återvinner avfall för att föra de återvunna materialen vidare in i nya processer. Områdets målsättning är att minska avfall samt förädla och utveckla nya funktionella material samt att tillvarata energi ur restprodukter.

Ett växande näringsliv är en viktig del för att nå målet om 200 000 invånare år 2050. För att möjliggöra det krävs mark att bygga på. Utvecklingen av Dåva är extra viktig då det inte finns något område i Umeå som kan komma att erbjuda lika goda förutsättningar för större hållbara etableringar. Inom området finns stora ytor och möjligheter till god infrastruktur. Andra positiva förutsättningar för området är att Umeå kommun och Umeå Energi planerar för högspänningsledningar och processvatten.

Politisk debatt och inriktningsbeslut om Vision Dåva kommer genomföras vid ett kommande möte i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Läs mer: Dåva företagspark - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande
kommunstyrelsens planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Karin Måwe
projektledare
Vision Dåva
076-135 55 89
karin@belatchew.com

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visionsbild Dåva Eco-Industrial Park.
Visionsbild Dåva Eco-Industrial Park.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye