World Childhood FoundationWorld Childhood Foundation

Omfattande sexuella övergrepp mot barn på statliga ungdomshem

Dela
En ny rapport från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån visar på allvarliga problem med sexuella övergrepp och kränkningar mot barn på de statliga ungdomshemmen i Sverige. Granskningen “Vem ska tro på mig?” visar bland annat att detta är ett strukturellt problem och att barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO.
Illustration från rapporten "Vem ska tro på mig?"
Illustration från rapporten "Vem ska tro på mig?"

"Vi vet sedan decennier att det förekommer sexuella övergrepp på svenska institutioner. Det är fullkomligt oacceptabelt att det fortsätter och att Sverige år 2023 inte förmår ge samhällets mest utsatta barn det skydd de har rätt till på platser som är avsedda att vara trygga” - säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.

“Många barn på SiS har varit utsatta för våld, övergrepp och svek av vuxenvärlden redan innan de låses in. Att de sedan fortsätter utsättas för övergrepp i statens vård är ett bottenlöst svek av samhället” säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Vem ska tro på mig?
Rapporten visar på omfattande sexuella övergrepp och kränkningar mot barn på svenska statliga ungdomshem - platser som är avsedda att vara trygga för unga med omfattande psykosocial problematik. Kunskapen om att barn utsätts för sexuella övergrepp på SiS har funnits länge. Bara förra året kom granskningar från Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret som alla visade på stora brister inklusive våld och sexuella övergrepp. Genom rapporten “Vem ska tro på mig?” görs det för första gången en systematisk kartläggning av sexuella övergrepp mot barn i statlig tvångsvård.

Dokumentation från SiS och IVO mellan 2019 och 2022 visar på fem inrapporteringar i månaden av sexuella kränkningar eller övergrepp från personal. Det finns dokumentation om sexuella övergrepp vid alla ungdomshem, utom ett, som nästan uteslutande handlar om manlig personal som utsätter omhändertagna flickor. I rapporten sammanställs även rättsfall från de senaste fem åren. I genomsnitt har en SiS-anställd per år dömts för våldtäkt mot ett placerat barn. I rapporten beskrivs också ett tydligt mönster där barnens egna uppgifter om sexuella övergrepp stannar inom SiS, trots att de enligt lag ska anmälas till åklagare och IVO.

Institutionsmiljön är skadlig för barn
Tidigare forskning visar att långvarig institutionsplacering kan ha negativa konsekvenser som påverkar barns psykiska och fysiska hälsa och att det kan öka risken för kriminalitet och exploatering. Den belyser även att institutionsmiljöer dessutom kan både möjliggöra och osynliggöra systematiskt våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Givet vad vi vet om mörkertal och att barn sällan berättar för vuxna om övergrepp kan vi anta att siffrorna som presenteras i rapporten är i underkant. Våra erfarenheter av att arbeta med barn på institution visar även att de har begränsade möjligheter att slå larm om vanvård och blir ofta inte trodda när de försöker. Detta, tillsammans med bristen på insyn och kultur där barns vittnesmål inte tas på allvar, har möjliggjort omfattande övergrepp mot barn i Sverige och internationellt.

Rapporten är framtagen av Childhood och Barnrättsbyrån, med utgångspunkt i Childhoods övergripande målsättning att förebygga sexuella övergrepp mot barn och Barnrättsbyråns direkta arbete för enskilda barns rättigheter. Vi hoppas att denna rapport bidrar med ny och viktig kunskap som i förlängningen kan användas till att förbättra situationen för en mycket utsatt grupp av barn och unga. 

Rapportlansering 
Lanseringen sker i Stockholm 22/3 mellan 13:00-16:00 och inkluderar samtal med de experter som bidragit med kommentarer, uppläsning av vittnesmål, reflektioner inifrån samhällsvården och panelsamtal med ansvariga myndigheter och politiker. Du kan följa detta via denna länk
 

Ta del av rapporten "Vem ska tro på mig?" - En granskning av sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen i sin helhet här

För mer information kontakta: Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation:  charles.bennstrom@childhood.org eller 073-422 04 42

Om Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Sedan 2020 arbetar Barnrättsbyrån inriktat med att påverka barnkonventionens praxis i en positiv riktning.  

Om World Childhood Foundation
World Childhood Foundation arbetar med att förebygga sexuella övergrepp mot barn i Sverige och internationellt. Det gör vi genom att initiera och stötta olika typer av insatser, oftast i partnerskap med gräsrotsorganisationer och andra nätverk, för att utveckla innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Childhood grundades 1999 av H.M. Drottningen. 

Om SiS-hem
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ska de ge barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem som är placerade över hela landet och tar emot drygt 1 000 barn per år. Förra året var medelåldern för barn placerade på SiS cirka 16 år.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration från rapporten "Vem ska tro på mig?"
Illustration från rapporten "Vem ska tro på mig?"
Ladda ned bild
Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
Ladda ned bild
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.
Ladda ned bild
Rapporten "Vem ska tro på mig?"
Rapporten "Vem ska tro på mig?"
Ladda ned bild
Rapporten "Vem ska tro på mig?"
Rapporten "Vem ska tro på mig?"
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Citat från rapporten
Citat från rapporten
Ladda ned bild
Citat från rapporten
Citat från rapporten
Ladda ned bild
Citat från rapporten
Citat från rapporten
Ladda ned bild
Citat från rapporten
Citat från rapporten
Ladda ned bild

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Ukrainska barn i fokus när Childhoods styrelse besöker Polen.28.9.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Warszawa. Under två dagar träffar World Childhood Foundations styrelse, med H.M. Drottningen, organisationens partners som hjälper, skyddar och stärker de barn och familjer som drabbas av kriget i Ukraina. Syftet med resan är att ge styrelsen ökad kunskap om de utmaningar som Childhoods ukrainska partners står inför just nu. Med på resan är Camilla Waltersson Grönwall, ansvarig minister för barnrättsfrågor i Sverige.

EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp mot barn.19.5.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket har utlöst en debatt i Sverige. Utan ny lagstiftning på plats senast augusti 2024 blir det olagligt för techbolag att proaktivt söka efter övergreppsmaterial på sina plattformar. Kampen mot sexuella övergrepp mot barn på nätet är på väg att förloras och därför vill Childhood att barnens perspektiv – rätt till integritet och inte utsättas för sexuella övergrepp – ges större utrymme i debatten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum