RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götaland investerar miljonbelopp i förnybar energi

Dela
Projektet Swedish Wind Centre får 5 miljoner kronor för att arbeta för mer förnybar el, det beslutade Miljö-och regionalutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen idag.

Projektet är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 och syftar till att regionen ska bli en fossiloberoende region. Projektet bidrar främst till området livsmedel, biobaserade material och förnybar energi genom att fokusera på förnybar el.

– Vi har många nyetableringar på gång i vår region som skapar arbetstillfällen, bland annat batterifabrikerna. Dessa kräver stark elförsörjning och därför är vi i RödGrön Ledning mycket glada att kunna stödja viktiga satsningar som säkerställer detta, säger Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Miljö- och regionalutvecklingsnämnden.

Swedish Wind Centre är en del av kraftsamlingen för elektrifiering och den långsiktiga prioriteringen att bygga kompetens. Västra Götalandsregionen stöder projektet genom att bidra till bildandet av Swedish Wind Centre. Regionen säkerställer även kompetens och resurser på Chalmers Tekniska Högskola AB för att arbeta inom de utpekade temaområdena:

  • Planering av vindkraft
  • Siting (platsspecifika förhållandens eventuella påverkan på vindkraftverk eller elproduktion)
  • Turbin
  • Drift & underhåll
  • Integration i elsystemet

– Syftet med projektet är att bygga kompetens och stärka innovationskraften inom utveckling av vindkraft i Sverige. Det är Chalmers tekniska högskola som upprättar ett nytt nationellt kompetenscenter, som är en sammanslagning av tidigare Swedish Wind Power Technology Centre och STand UP for Wind, säger Louise Åsenfors (S), RödGrön Ledning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

RödGrön Ledning i Västra Götaland
RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götaland

RödGrön Ledning består i Västra Götalandsregionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 

Vi står för en grön, feministisk politik som präglas av framtidstro och ett nytt sätt att leda regionen mot en starkare välfärd igen. 

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

Två miljarder till sjukvården9.4.2024 15:27:23 CEST | Pressmeddelande

Rödgrön ledning skjuter till en miljard extra till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Detta beslutades på regionfullmäktige under tisdagen. Miljarden kompletterar de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat att Västra Götaland får för 2024. - Vi leder den här regionen och tar ansvar för hälso- och sjukvården för våra invånare. Därför ser vi nu till att hälso- och sjukvården får totalt två miljarder för att avlasta sjukhusen och täcka delar av de oundvikliga underskott de står inför. Det är den klokaste vägen framåt nu, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Rödgrön ledning säkrar två miljarder till sjukvården28.3.2024 10:38:31 CET | Pressmeddelande

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutar att stärka hälso- och sjukvården med en miljard kronor för 2024. Detta utöver de 990 miljoner som regeringen aviserat kommer i vår. – Regeringens besked innebar endast en fjärdedel av det behov som regionerna hade behövt för att upprätthålla vården och inte tvingas göra akuta nedskärningar. Därför säkrar vi nu medel för att stärka de ekonomiska förutsättningarna inom hälso- och sjukvården, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

Rödgrön ledning vill säkra närsjukhusen i Fyrbodal27.3.2024 16:07:30 CET | Pressmeddelande

Fyrbodals närsjukvård fortsätter att bedrivas på specialistnivå i Fyrbodal. Det beslutade Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdagen. Närsjukhusen ska fortsätta drivas i huvudsak med samma innehåll och omfattning som idag. - Närsjukhusen fyller en viktig funktion för invånarna och bidrar till nära vård. Samtidigt ser närsjukhusens uppdrag olika ut i Västra Götalandsregionen och vi ser att vården ska fortsätta bedrivas på närsjukhusen i Fyrbodal, säger nämndens ordförande Janette Olsson (S).

Västra Götalandsregionen tar krafttag mot välfärdskriminalitet26.3.2024 10:00:00 CET | Pressmeddelande

På onsdagen beslutar Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden om ett kraftfullt sanktions- och vitespaket inom vårdvalen i syfte att bekämpa välfärdskriminalitet. - Fusk och oegentligheter inom vårdvalssystemen ska vara förenat med höga kostnader och stora risker för de som försöker lura vårt system. Genom att stärka möjligheterna att utkräva ekonomiska sanktioner ökar riskerna och kan förhoppningsvis få en avskräckande effekt, säger My Alnebratt (S), nämndens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye