Umeå kommun

Omfattande förbättringar i äldreomsorgens rekryteringsarbete

Dela
Sedan 2020 har projektet Anställningsprocessen pågått för att förbättra och förenkla rekrytering av personal till äldreomsorgen. Genom att utveckla olika processer har arbetstid kunnat frigöras för bland annat enhetschefer, och det har blivit smidigare, enklare och säkrare att anställa nya medarbetare.
Rebecca Andersson, enhetschef på Äldreomsorgens rekryteringscentrum.
Rebecca Andersson, enhetschef på Äldreomsorgens rekryteringscentrum.

Enhetschefer inom vård och omsorg och andra roller och stödfunktioner som är kopplade till anställningsprocessen kan nu få ett bättre stöd vid rekrytering av ny personal, och effektiviseringen av vissa arbetsuppgifter sparar stora mängder arbetstid.  

– Målet har varit att frigöra tid för chef att vara mer verksamhetsnära och kunna finnas tillgänglig för sina medarbetare, brukare, anhöriga och andra samarbetspartners. Alla de förbättringar som skett under projektets gång skapar bättre förutsättningar för äldreomsorgen att uppnå målen kring trygg och säker vård och omsorg samt självständighet i hemmet, berättar Rebecca Andersson, enhetschef på Äldreomsorgens rekryteringscentrum 

Redan gett effekt ute i verksamheterna 

Flera olika insatser och arbeten har genomförts inom ramen för projektet. Bland annat har enformiga och repetitiva arbetsuppgifter automatiserats med hjälp av robotar och en förlängd introduktion av nyanställda har gett en större trygghet och ökade kunskaper. De olika avdelningarna HR, IT och äldreomsorgen har också börjat samarbeta genom Rekryteringscentrum för att förbättra flödena kopplat till anställnings- och utrustarprocessen. Det ger enhetschefer inom äldreomsorgen ett större stöd när nya medarbetare ska rekryteras, då Rekryteringscentrum numera hanterar hela rekryteringsprocessen samt administration kring anställning, utbildning och behörigheter.  

Flera av insatserna har redan idag förbättrat arbetsmiljön för anställda och i det långa loppet får äldreomsorgen en tryggare och säkrare omsorg. Maria Brannelid är enhetschef på Bruksbackens vård- och omsorgsboende i Sävar. 

– Innan Anställningsprocessen drog i gång fanns det många tidstjuvar och det var oklart kring vem som skulle göra vad. Idag slösar vi mindre tid och processen har blivit effektivare och tydligare för mig som chef. Kommunikationen med rekryterare och med dem som arbetar inom bemanningen har också blivit bättre, och det är lättare att följa processen från ansökan till färdigutbildad medarbetare på sin nya arbetsplats, berättar Maria Brannelid. 

Fortsätter utvecklas och inspirera andra 

Viljan och behovet av att möjliggöra en smidig, enkel och säker hantering vid anställning av nya medarbetare berör fler områden inom Umeå kommun. Äldreomsorgen stod 2022 för över 1 000 nyrekryteringar, nästan hälften av kommunens totala antal genomförda rekryteringar, och går därför i främsta ledet för att förbättra processen att rekrytera.  

Huvudprojektet är avslutat men två delprojekt kommer att fortsätta under 2023, bland annat en översyn av utbildningsprocessen. 

Mer information

Rebecca Andersson 
enhetschef 
Äldreomsorgens rekryteringscentrum 
090-16 17 35 
rebecca.andersson@umea.se 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rebecca Andersson, enhetschef på Äldreomsorgens rekryteringscentrum.
Rebecca Andersson, enhetschef på Äldreomsorgens rekryteringscentrum.
Ladda ned bild
Maria Brannelid, enhetschef på Bruksbackens vård- och omsorgsboende i Sävar.
Maria Brannelid, enhetschef på Bruksbackens vård- och omsorgsboende i Sävar.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye