Umeå kommun

Kommunalråd blir ordförande i demokratiberedning

Dela
Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun, blir ny ordförande i Beredningen för demokratifrågor vid Sveriges kommuner och regioner, SKR. Beredningens uppgift är att hantera frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda, demokratiutveckling, att motverka utanförskap och öka människors delaktighet.

–Det är förstås väldigt roligt att tilldelas detta uppdrag, men det innebär också ett stort ansvar. I tider när demokrati och samhälle ställs inför stora utmaningar med brottslighet, våld och utanförskap är det viktigt att vi tillsammans fördjupar arbetet att hitta lösningar. Demokratifrågorna – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit allt viktigare.Inte minst med tanke på utvecklingen i omvärlden, säger Anders Ågren (M), kommunalråd Umeå kommun.

Beredningen hanterar övergripande demokratifrågor, exempelvis frågor om relationen medborgare och förtroendevalda samt om demokratiutveckling i Sverige. Som ett stöd till arbetsutskottet vid SKR följer beredningen även Europarådets arbete att på internationell nivå främja lokal och regional demokrati och därmed stärka självstyret.

Vidare följer Beredningen för demokratifrågor också utvecklingen inom mänskliga rättigheter, insatser mot våldsbejakande extremism samt frågor som är knutna till civilsamhället. Beredningen verkar för SKR och den lokala och regionala nivåns medverkan i internationellt decentraliserat samarbete kring demokratiutveckling inklusive att följa verksamheter vid SKR och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Mer information:
Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye