Region Örebro län

Dubbla projekt ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser

Dela
Region Örebro län vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Det sker på många sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd till projekten Fossilfritt 2030 och Grönt Näringsliv.

- Ska vi nå de regionala och nationella mål som är kopplade till utsläpp av växthusgaser måste vi alla öka våra gemensamma ansträngningar. Därför är det glädjande att Region Örebro län genom de beslut vi fattat i nämnden skapar förbättrade förutsättningar för en ökad användning av förnybar energi och förnybara drivmedel, säger Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Projektet Fossilfritt 2030 fokuserar på en drivmedelsomställning inom den offentliga sektorn i Östra Mellansverige. Projektet är ett samverkansprojekt mellan bland annat BioDriv Öst, Region Örebro län, Region Östergötland och Länsstyrelsen Västmanland. Region Örebro län bidrar med drygt 3 miljoner kronor.

- År 2020 stod transporter och arbetsmaskiner för 40 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Det vill vi göra något åt och då är Fossilfritt 2030 en bra väg att gå. Vår förhoppning är att projektet  ska stärka regioners och kommuners arbete med att ställa om sina verksamheter till förnybara alternativ, säger Joakim Carlsson (S), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Projektet ska bland annat öka den regionala användningen av förnybara drivmedel och påskynda näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt smarta och långsiktiga energilösningar.

Projekt Grönt Näringsliv ska bidra till att  accelerera näringslivets klimatomställning.

- Vi behöver alla arbeta för att skapa en beteendeförändring där klimatomställningen ses som en fördel i konkurrensen snarare än något jobbigt. Det här projektet ska dels öka kunskapen inom näringslivet, dels underlätta samverkan mellan små och medelstora företag i Östra Mellansverige, säger Håkan Stålbert (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

Även detta projekt är ett samverkansprojekt och det är samma aktörer som är involverade här som i Fossilfritt 2030. Projektet sträcker sig över drygt tre år och Region Örebro län bidrar med knappt 2,5 miljoner kronor.

Kontakt

Charlotta Englund, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 076-725 78 20

Joakim Carlsson, vice ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 073-550 59 81

Håkan Stålbert, ledamot i regionala tillväxtnämnden, telefon: 073-081 65 27

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Projekt ska skapa nytt centrum för utbildning och innovation inom järnvägssektorn6.5.2024 07:59:00 CEST | Pressmeddelande

Det är nödvändigt att stärka kompetensförsörjningen inom järnväg och logistik om tågrelaterade problem så som förseningar och inställda avgångar ska kunna lösas. Det menar Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som fattat beslut om att stödja projekt Railcenter Hallsberg med 4,5 miljoner kronor. Projektet genomförs tillsammans med Kumla och Hallsbergs kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye