Linköpings kommun – Politik

Svårt att nå målet om koldioxidneutralitet 2025

Dela
Linköpings kommun kommer med största sannolikhet inte att nå etappmålet om att bli koldioxidneutralt 2025. Det påverkar dock inte ambitionerna i klimatarbetet. Alla tillgängliga verktyg ska användas inom kommunkoncernen för att nå de långsiktiga klimatmålen.

2012 satte Linköpings kommun det ambitiösa klimatmålet att bli koldioxidneutralt 2025. Sedan dess har mycket gjorts inom bland annat energi- och transportsektorn som lett till att koldioxidutsläppen minskat.

Nettoutsläppen minskade med 35 procent per invånare mellan 2009-2020 i Linköpings kommun. Under samma period ökade invånarantalet med cirka 20 000 personer.

Som begränsad geografisk yta har kommunen dock inte ensam rådighet över klimatarbetet, utan påverkas av beslut som sker på nationell och internationell nivå. Även säkerhetsläget i omvärlden har påverkan på klimatarbetet.

– Det känns tråkigt att vi inte ser ut att bli koldioxidneutrala 2025, men målet har inte varit förgäves. Tack vare att vi satte ett så ambitiöst klimatmål har vi fått bättre resultat i vårt klimatarbete, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett exempel är samarbetet Linköpingsinitiativet, där kommunen och näringslivet hjälps åt för att minska växthusgasutsläppen och där resultaten regelbundet mäts. Samtliga anslutna medlemsföretag har minskat sin klimatpåverkan. Kommunen själv har också gjort stora satsningar på bland annat förnybar energi, fossilfria transporter och återvinningscentraler.

Det politiska styret vill att offentlig verksamhet och näringslivet ska jobba ännu tätare tillsammans framöver.

– En av våra viktigaste prioriteringar är att Linköping ska ligga i framkant inom miljö- och klimatarbetet, vilket vi också gör. Men ska vi nå ända fram måste det offentliga, näringslivet och alla invånare gå hand i hand, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Först år 2027 kan man med säkerhet säga ifall målet om koldioxidneutralitet 2025 uppnåddes, eftersom mätningarna sker med två års eftersläpning.

Fakta
Kommunen har ett klimat- och energiprogram där det långsiktiga målet är att kommungeografin ska uppnå netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. Att bli koldioxidneutralt 2025 kommer stå kvar som ett etappmål, även om det ser ut att inte uppnås.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 43
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Tillsammans för Linköping.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum