Navet AB

Två år av kraftigt minskade husbyggnadsinvesteringar, enligt Heidelberg Materials

Dela
Efter en nedgång med 12 procent 2022, väntas de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna minska med ytterligare knappt 20 procent 2023.

Detta visar en färsk konjunkturrapport framtagen av Heidelberg Materials Cement Sverige i samarbete med analysföretaget Navet Analytics. Det ekonomiska läget påverkar byggsektorn kraftigt. För det första missgynnas byggsektorn av stigande kostnader på material, vilket ökar byggkostnaderna. För det andra innebär de stigande räntorna, inflationen och osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen att investeringsviljan både för hushåll och företag sjunker.

Sammantaget innebär det här att investeringar i ny- och tillbyggnad av fastigheter för närvarande är mindre attraktivt. I år väntas en bred nedgång inom bostads- och lokalbyggandet, men det är bostadsinvesteringarna som ser ut att drabbas hårdast. Nedgången beräknas plana ut under 2024 i takt med en trolig räntenedgång och en bottenkänning i ekonomin. De underliggande krafterna för byggmarknaden är trots allt goda. Växande befolkning, bostadsbrist och en grön omställning väntas generera efterfrågan på bostäder, verksamhetslokaler och anläggningar när de ekonomiska förutsättningarna återigen är gynnsamma.

Se rapporten här

Källa: Heidelberg Materials Cement Sverige, Navet Analytics

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navetanalytics.se/

Följ Navet AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Navet AB