Vänsterpartiet Stockholms stad

Förskolerapporten 2022 presenteras

Dela
På nästa sammanträde med förskolenämnden kommer stadens årliga förskolerapport. Rapporten är en lägesbeskrivning och analys av utvecklingen inom förskoleområdet. Resultaten för 2022 visar på en generellt positiv utveckling av kvalitetsarbetet inom förskolan men pekar också ut områden där mer behöver göras.
Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.
Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.

Genom uppföljning av förskolans verksamhet över längre tid syns en positiv utveckling där samtliga stadsdelsnämnder i Stockholm bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Förskolerapporten visar dock på att åtgärder inom följande områden bör prioriteras för att förbättra kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i Stockholms stads förskola.

• Tillgång till förskola och tidigare förberedelser för fortsatt utbildning.
• Personalens utbildningsnivå och förutsättningar för uppdraget.
• En likvärdig kvalitet i stadens förskola genom bättre uppföljningsmetoder.

- En bra förskola ger bättre förutsättningar för att klara skolan och minskar risken för utanförskap senare i livet. Därför är det fortsatt viktigt att öka andelen barn som går i förskolan och vi i det rödgröna styret har också prioriterat detta med särskilda resurser i budgeten, säger Alexandra Mattsson (V), förskole- barn- och fritidsborgarråd.

Personaltäthet, utbildningsnivå, förskollärartäthet och barngrupper utan förskollärare
Flera mått på kvalitet relaterade till personalens utbildningsnivå och förutsättningar skiljer sig kraftigt mellan de kommunala och privata verksamheterna. Enligt stadens statistik är personaltätheten märkbart högre i kommunens verksamheter än i de privata: 5,6 barn/heltidsanställd i privata förskolor, medan det i kommunens är 4,9.

Även andelen heltidsanställda utan pedagogisk utbildning skiljer sig kraftigt mellan driftsformerna: 34% för de privata, och 24% i kommunens förskolor.

Förskollärartätheten följer samma mönster: 14,9 barn per förskollärare i kommunala förskolor och i de privata förskolorna är motsvarande siffra 17,3 barn per förskollärare. Det varierar dock kraftigt mellan områden. I Farsta har förskollärare som jobbar i privata förskolor undervisningsansvar för i genomsnitt 23,4 barn.

- Det är orimligt att förskollärare i privata förskolor i Farsta i genomsnitt har ensamt undervisningsansvar för mer än 23 barn. Det är ingen slump att privata förskolor har lägre personaltäthet, lägre förskollärartäthet och att mer än en tredjedel av deras medarbetare saknar pedagogisk utbildning för arbete med barn. Allt detta leder till lägre kostnader, vilket gör att ägarna kan ta ut högre vinster, säger Alexandra Mattsson.

Barngrupperna
I åldrarna 1–3 år är det genomsnittliga antalet barn per grupp 13,4 i kommunal förskola i Stockholm och 11,7 i privat förskola. I åldrarna 4–5 år är det i genomsnitt 16,3 barn per grupp i kommunal förskola och 14,2 i privat förskola. Kommunfullmäktiges årsmål 2022 var 16 barn per grupp i de kommunala förskolorna vilket uppnås då det totalt är 15,6 barn per grupp.

- Även om kommunfullmäktiges mål uppnås har vi som mål att på sikt minska barngrupperna. Vi ser också variationer mellan stadsdelar i hur stora barngrupperna är och det behöver bli mer likvärdigt, säger Alexandra Mattsson.

Tillsyn av privata förskolor
Kommunen har ett tillsynsansvar för de privata förskolorna. Under 2022 påbörjades 106 tillsynsärenden av privata förskolor.

Tillsynen visar att cirka 20 procent av de förskolor som haft tillsyn under året brister i det förebyggande barnsäkerhetsarbetet. En annan vanlig brist är att personalen inte har kunskap och insikt i anmälningsskyldighetens innebörd och att förskolan har bristfälliga rutiner för orosanmälan till socialnämnden.

Fakta: De kommunala förskolorna granskas av Skolinspektionen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.
Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.
Ladda ned bild

Om

Vänsterpartiet Stockholms stad
Vänsterpartiet Stockholms stadhttp://www.stockholmsstad.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 15,4 %. Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna utgör vi det rödgröna styret i Stockholms stad. Vi arbetar tillsammans för ett öppet, jämlikt och klimatsmart Stockholm.

Följ Vänsterpartiet Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum