Fackförbundet ST

Skyddstopp för pendeltågen i Stockholm

Dela
Skyddsombuden för ST Pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet gäller från och med klockan 09.00 måndag den 24 april och innebär att operatören MTR inte kan köra tågtrafiken om tågen enbart är bemannade med lokförare. Stoppet görs med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycket.

Sedan MTR införde ensamarbete för lokförarna har det inkommit ett antal incidentrapporter som visar på stora risker i arbetsmiljön. Det gäller bland annat evakueringar och påkörningar där det tagit för lång tid innan assistans är på plats. Sammantaget visar incidentrapporteringen på en arbetsmiljö där en ensam lokförare löper påtaglig risk att utsättas för allvarlig psykisk press, eller hamna i situation där våld eller hot om våld förekommer.

Skyddsombud och fackliga företrädare för ST Pendeln har påtalat detta för arbetsgivaren MTR, som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ensamarbete är arbetsgivaren skyldig att samråda med skyddsombuden innan ensamarbete införs. Så har inte skett.

Skyddsombuden har erbjudit arbetsgivaren tid och möjlighet att ta beslut om åtgärder för att undanröja risken för att fler allvarliga incidenter uppstår. Den tidsfrist som skyddsombuden gav arbetsgivaren löpte ut fredag 21/4 kl 14.00. Dessvärre har inte arbetsgivaren MTR fattat några sådana beslut.

Skyddsombudens uppgift är att säkerställa att alla arbetstagare har en säker och godtagbar arbetsmiljö, och ser sig därför i nuläget nödgade att från och med måndag klockan 09.00 stoppa ensamarbetet för lokförarna. Arbetsgivaren kan inte ensamt besluta om att arbetet ska återupptas, utan det krävs ett beslut av Arbetsmiljöverket för att skyddsstoppet ska upphävas. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Budgeten: Snålheten bedrar visheten20.9.2023 09:58:07 CEST | Pressmeddelande

Regeringens budgetproposition ger statliga tjänstemän sämre förutsättningar att göra ett bra jobb. Till det tidigare kritiserade produktivitetsavdraget lägger regeringen nu ytterligare en generell besparing på ett stort antal myndigheter och högskolor, utan att ange på vilket sätt verksamheterna ska bli effektivare. Fackförbundet ST menar att det kommer göra det svårare för staten att klara av sin kompetensförsörjning.

Statsanställda tjänstemän kräver individuell lönegaranti och möjlighet till distansarbete21.6.2023 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Krav på möjlighet till distansarbete, kortare arbetstid, och garanterad löneökning för varje individ. Det är de huvudsakliga yrkanden som Fackförbundet ST genom samverkansorganet OFR/S,P,O lägger fram i årets avtalsrörelse. Löneutvecklingen står i fokus i en tid som präglas av en osäker ekonomisk situation för många, med inflation och reallönesänkningar. Fackförbundet ST kräver också att karensavdraget slopas för att öka tryggheten för den som blir sjuk.

Överenskommelse klar om avtal inom spårtrafiken15.5.2023 10:44:37 CEST | Pressmeddelande

Efter långa förhandlingar har arbetsgivarna och ST nått en överenskommelse om nytt avtal för anställda i spårtrafiken. På måndagsmorgonen godkände parterna den hemställan som medlarna skickat. Avtalet innebär ett tvåårigt avtal med en löneökning på sammanlagt 7,4 procent med individgaranti under avtalsperioden, varav 0,2 procent till flexpension, samt förbättrade regler kring schemaändringar och en gemensam arbetsgrupp som ska se över ensamarbete och andra arbetsmiljöfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum