Stockholms stad

Stockholms företag mest nöjda bland landets storstadskommuner

Dela
Stockholms företagare har blivit mer nöjda med kommunens service. Med ett betyg på 76 i Nöjd-Kund-Index (NKI) har Stockholm ökat med 6 enheter på den 100-gradiga skalan och uppnår högst resultat bland Sveriges storstadskommuner. Det visar den årliga insiktsundersökningen som mäter kommunernas myndighetsutövning.

Övriga storstadskommuner Göteborg och Malmö ligger på 71 respektive 73, medan riksgenomsnittet hamnar på 75. Stockholm höjer servicen inom samtliga områden som kommunen har rådighet över: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

– Näringslivet har drabbats av pandemins effekter, höjda energikostnader och ett tufft ekonomiskt läge. Då blir det särskilt viktigt att stadens service och myndighetsutövning fungerar väl och bidrar till ett gott företagsklimat, säger Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholms stad.

– Det är otroligt glädjande att undersökningen visar att alla förvaltningar i staden förbättrat sina resultat. Ute i verksamheterna pågår ett brett kvalitetsarbete där företagens nuvarande och framtida behov är i fokus. Det är genom ständiga förbättringar, nya arbetssätt och digitala lösningar som vi kommer kunna fortsätta möta våra målgruppers behov, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör, Stockholms stad.

Mest nöjda med stadens service är mikroföretagen som har mellan 1–5 anställda som ger staden ett betyg på 80 jämfört med 73 året innan.

Förbättrad service och myndighetsutövning är ett av stadens prioriterade områden i näringslivspolicyn som är vägledande i arbetet med att säkerställa ett gott företagsklimat.

– Vi jobbar ihärdigt med att skapa goda förutsättningarna för näringslivet och undersökningen visar både vad som gett resultat och var vi behöver fokusera arbetet framåt. För de mindre företagen kan det lokala näringslivsklimatet och kommunens service vara avgörande för att framgångsrikt kunna driva sina verksamheter. Därför är det särskilt glädjande att det är dessa företag som ger staden högst betyg, säger Katarina Bexar, näringslivsstrateg vid stadsledningskontoret.

Vid en jämförelse av de olika serviceområdena visar undersökningen att Stockholms stad får ett mycket högt betyg i sitt bemötande mot företagen, 81, samt kompetens, 80, det vill säga stadens förmåga att förstå företagens problem, ge råd och vägledning.

Inom samtliga serviceområden ökar resultatet jämfört med föregående år.

Serviceområde

Betyg (föregående år)

Ökning/Minskning

Information

75 (72)

+3

Tillgänglighet

75 (71)

+4

Bemötande

81 (78)

+3

Kompetens

80 (75)

+5

Rättssäkerhet

79 (74)

+5

Effektivitet

74 (69)

+5

Sedan 2021 har Stockholms stad kompletterat NKI-undersökningen med en motsvarande undersökning för upphandling (Nöjd upphandlings-index). Upphandling når ett betyg på 60 och ligger något lägre än riksgenomsnittet på 64. NUI för de olika serviceområdena visar på ett högt betyg för tillgänglighet och bemötande medan information, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet når en godkänd nivå.

Om undersökningen Insikt och Nöjd-Kund-Index, NKI

Insikt är en servicemätning som genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg. Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen omfattar hela landet och görs för att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.

I årets mätning har 928 företag i Stockholm gett sina synpunkter vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent. NKI-betygen för Stockholm 2022 med föregående års värde inom parentes: brandskydd 84 (85), bygglov 58 (55), markupplåtelse: 68 (65), miljö- och hälsoskydd 80 (75), livsmedelskontroll 81 (76), serveringstillstånd 79 (72).

Nöjd Upphandlingsindex, NUI

År 2018 tog Stockholm Business Alliance (SBA) initiativ till att utveckla en egen kundenkät för upphandling – Nöjd upphandlings-index, NUI. Undersökningen har utvecklats tillsammans med SKR, Upphandlingsmyndigheten och kommuner.

För mer information om Stockholms NUI-resultat, vänligen kontakta:

Katarina Verlage, näringslivsstrateg, stadsutvecklingsavdelningen, Stockholms stad.

Telefon: 08-508 29 417
E-post: katarina.verlage@stockholm.se

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Vi är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Välkomna att delta när unga i Skärholmen skapar urban konst!25.9.2023 14:40:00 CEST | Pressinbjudan

Torsdagen 28 augusti kommer tunneln under Skärholmsvägen, som binder samman Skärholmen med Kungens kurva, förvandlas från betonggrå själlös passage till en plats med konst, färg och kreativitet! 14 lokala ungdomar, 10 konstnärer har genom vägledning och inspiration från den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento, grundare till organisationen Projeto Trinsheira, och projektledare från stadsdelsförvaltningen arbetat sedan i somras för att skapa en muralmålning som fångar Skärholmsbornas bild av dagens Skärholmen.

Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan19.9.2023 09:35:16 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum