Vänsterpartiet Skåne

V: Lasarettet i Landskrona ska spara 7,7 miljoner – av 40 miljoner i underskott

Dela
På veckans möte med sjukhusstyrelse Landskrona antog nämnden en ”handlingsplan för ekonomi i balans”. Bara några månader in på året visar sig M, Kd, L och Sd:s antagna lasarettsbudget kunna gå back med 40 miljoner kronor, och besparingarna på knappt 8 miljoner räcker inte långt. Samtidigt pressar det personalen, menar Liselotte Borsiin, Vänsterpartiets företrädare i sjukhusstyrelsen.

- Redan när lasarettets budget antogs var det tydligt att pengarna inte räckte till verksamheten. En tiondel av kostnaderna kommer inte att vara täckta vid årets slut om man inte skjuter till mer pengar, vilket är vad vi tycker behövs, säger hon.

Vänsterpartiet menar att för att lasarettet fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare, kunna behålla och locka ny personal behövs en god arbetsmiljö. Det kräver att hela verksamheten finansieras.

- Stora resurser får läggas av mycket kompetent personal på att ta fram handlingsplaner som om de genomförs inte leder till varken utveckling, förbättring av verksamheten eller en ekonomi i balans. Det är viktigt att alla får en chans att se vart styret har tänkt att föra Lasarettet i Landskrona med den antagna budgeten, avslutar Liselotte Borsiin.

Vänsterpartiet röstade för att vända sig till regionstyrelsen för att finansiera upp lasarettets verksamhet. Detta avslogs av mötet som valde att anta den föreslagna planen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Regionstyret riskerar att splittra vården för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter28.9.2023 15:31:11 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne la styret fram ett tillfälligt vårdval för logopedi för barn och unga under 18 år. Anledningen är att köerna är långa och växande: idag kan man få vänta upp till 18 månader på att få hjälp och på många orter saknas det logopeder helt. "Vi skapar inte fler logopeder genom ett vårdval", säger Peter Ahlbom, Vänsterpartiets representant i nämnden.

Regionens miljöarbete pinsamt svagt26.9.2023 11:10:11 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne debatterades en redovisning av regionens miljöarbete under 2022. Oppositionens kritik var hård: och det har den varit vid varje steg mot ett antagande. I hållbarhetsberedningen konstaterades att redovisningen inte bara saknade en hel del information utan också innehöll direkta sakfel. Den skickades tillbaka för att kompletteras, men återkom med fortsatt stora brister i vad som redovisas. Efter dagens debatt är det enda som står helt klart att frågor som rör regionens miljöarbete definitivt inte prioriteras av styret.

V vill bespara sjukhusen att tävla om finansiering – får nej i regionstyrelsen7.9.2023 12:43:20 CEST | Pressmeddelande

I maj i år la Vänsterpartiet ett förslag om att avskaffa incitamentsmodellen för de skånska sjukhusen. Det grundades i att sjukvården redan drogs med ett prognosticerat underskott på 2,9 miljarder och knappast behövde ett hot om mindre betalt för att ”producera” fler operationer – eller tävla med varandra utifrån redan svårt underfinansierade budgetar. Idag ligger samma underskottsuppskattning på 3,5 miljarder och V ser fortsatt ingen anledning till att fortsätta pressa sjukhusen.

V vill stoppa vårdkrisen med arbetstidsförkortning4.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Minskat antal sjukskrivningar, mer nöjd personal som upplever mindre stress och fler sökande till tjänsterna. Det var några av effekterna, i tillägg till bättre resultat och ökad produktion, som syntes i den största undersökningen av förkortad arbetstid med bibehållen lön som genomförts. Med den personalkris som ger stora effekter för personal, patienter och vårdsystemet i Skåne är det dags att göra ett försök med att införa 30 timmars arbetsvecka, menar Vänsterpartiet i Region Skåne.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum