Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Förstärkt arbete för ökat anslag till idrottsrörelsen 

Dela
Idrottsrörelsen står inför stora utmaningar. Nu behövs ett konkret, aktivt och skyndsamt intressepolitiskt påverkansarbete i syfte att öka anslagen. Det anserSvenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet i en motion till Riksidrottsmötet (RIM).

Idrottsrörelsen är en viktig och positiv kraft i samhället. Med 3,3 miljoner medlemmar i 19 000 ideella föreningar skapar idrottsrörelsen en rad positiva mervärden som spänner över många områden, allt ifrån att stärka individens egen hälsa till att öka besöksnäringen i en kommun eller att vara en motor för integration. I en motion till Riksidrottsmötet föreslår Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet stämman att besluta om ett konkret, aktivt och skyndsamt intressepolitiskt påverkansarbete i syfte att öka anslagen till idrottsrörelsen.  

Det är av största vikt att viär en enad idrottsrörelse i det intressepolitiska arbetet. Det ökar våra möjligheter att nå framgång. Redan idag arbetar vi i en nära dialog med politiker, myndigheter och andra aktörer med målet att skapa bästa förutsättningar för idrottsrörelsen. Det är glädjandeatt de båda medlemsförbunden som tidigare fört en livlig diskussion om delar av det ekonomiska stödet nu står enade i denna motion. Vi ser att vi tillsammans kan bli ännu starkare, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Riksidrottsmötet 2021 beslutade om en idrottspolitisk offensiv riktad mot valet 2022 där specialidrottsförbunden (SF) skulle involveras. Med det beslutet i ryggen bjöd RF in samtliga SF att medverka i ett strategiskt intressepolitiskt arbete, där 14 SF deltog. Erfarenheterna därifrån tas nu med i strategin framåt. 

Idrottsrörelsen står inför stora utmaningar. Pandemin var ett hårt slag som nu följs upp av ökade kostnader och ett utmanande ekonomiskt läge. Det påverkar både våra idrottsföreningar och deras medlemmar. För att nå målen i Strategi 2025 om ett livslångt idrottande i förening krävs att idrottsrörelsen kan erbjuda en bred och inkluderade verksamhet. För att klara av det krävs stöd på kommunal, regional och statlig nivå. Riksidrottsförbundets och våra distrikt är de som står för mycket av det intressepolitiska arbetet i idrottsrörelsen och vi behöver förstärka det mycket goda arbetet att tala med en röst, konstaterar Björn Eriksson. 

I motionen föreslås ett konkret, aktivt och skyndsamt arbete med att uppvakta ansvariga politiker för att utöka idrottens anslag. Arbetet ska ske i samverkan med SF och delredovisas i maj 2024. Därtill anser motionärerna att Riksidrottsstyrelsen, tillsammans med ett antal SF, till RIM 2025 ska föreslå hur det då utökade statliga anslaget ska fördelas. 

– Här finns ett upparbetat och strukturerat arbetssätt genom det ekonomiska rådet och de demokratiska mötesstrukturer som är etablerade. Detta är en förlängning av de principer som RF-stämman 2019 beslutade om avseende det ekonomiska stödsystemet och tar fasta på SF:s involvering inför beslut. Här anser vi att rådet för ekonomiska stöd är ett av de råd som bör tillsättas efter stämman 2023 i syfte att utgöra ett viktigt stöd för RS beslutsfattande, säger Björn Eriksson. 

 

Här hittar du möteshandlingar och information om Riksidrottsmötet Uppsala den 26 till 28 maj(länk) 

 

För mer information kontakta  

Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet  
070-626 46 06  

Om

Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Riksidrottsförbundet/SISU IdrottsutbildarnaRiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum