Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Svagare utveckling under första kvartalet för Lernia

Dela
Första kvartalet 2023 har utvecklats svagare avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till -1 (12) mkr, en försämring med 13 mkr jämfört med samma period föregående år.

Det minskade rörelseresultatet förklaras främst av att bemanningsverksamheten startat året sämre än väntatpå grund av produktionsstörningar, hög sjukfrånvaronivå, minskade beläggningsgrader på uthyrda konsulter och höjda arbetsgivaravgifter för unga under 23 år jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är ett hinder för tillväxt under kvartalet, säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia. 

Under perioden har Lernia vunnit en av de största rekryteringsaffärerna i bolagets historia för leverans under kommande perioder, vilket är ett viktigt steg i målet att bredda erbjudandet mot våra kunder. Digitaliseringsresan inom bemanningsverksamheten har fortsatt hög takt med lanseringen av tjänsten LerniaViewvår kundportal som ger våra kunder ökad tillgänglighet och flexibilitet att följa sin affär.  

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 12 januari, 18 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 54 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2023. Vi ökar därmed våra marknadsandelar inom yrkeshögskolesegmentet och tar oss in på ett nytt utbildningsområde, Samhällsbyggnad. Inom vuxenutbildningen ser vi fortsatt ett lågt söktryck hos Lernia på marknaden till Komvux och yrkesprogrammen (Yrkesvux) jämfört med 2021 och 2022. Lernia är fortfarande den näst största aktören inom Arbetsmarknadsutbildning med ca 18 procent marknadsandel men har fortsatta utmaningar med låg tilldelning av elever från Arbetsförmedlingen. På grund av detta minskade omsättningen för segment Utbildning med 11 mkr under perioden men Lernias fortsatta arbete med kostnadsbesparingar och effektivisering gjorde att rörelseresultatet blev 8 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. 

Lernias Matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet ökade omsättningen med 18 procent till 6 mkr. Förberedelserna för övergången till Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Rusta och matcha 2 har pågått under kvartalet. Under februarihade ca 120 leverantörer hunnit bli godkända inför Rusta och matcha 2 vilket visar på trolig överetablering i starten av tjänsten.  

Lernias fortsätter nu arbetet med att nå målet med att få 15 000 individer i nytt jobb per år genom utbildning, matchning, rekrytering och bemanning. På det sättet bidrar koncernens samlade tjänsteutbud till att Lernia kan leda utvecklingen av framtidens arbetskraft, säger Veronica Rörsgård. 

Läs rapporten i sin helhet här eller under rubriken Dokument längre ned.

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Lernia
Lernia
Box 787
801 29 Gävle

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat16.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye