Svenskt Trä

Limträförsäljningen fortsätter att öka trots försvagad köpkraft

Dela
Även om marknadens efterfrågan på lagerbalk har minskat under det gångna året, pekar den totala limträförsäljningen uppåt. Anledningen är att försäljningen svängt över mot entreprenörssidan där efterfrågan på limträ till stora projekt fortfarande ligger på en hög nivå.
Foto: Martinsons
Foto: Martinsons

Enligt den senaste limträstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä ökade försäljningen av projektbalk i mars med 15,5 procent medan lagerbalk minskade med 44,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med 18,5 procent medan lagerbalk minskat med 24 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med 1,7 procent under årets tre första månader. Fördelningen i procent mellan projekt- respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.

– En stundande lågkonjunktur i kombination med höga priser och stigande räntor gör att konsumenternas köpkraft har försvagats och att byggprojekt fått läggas på is. Det påverkar försäljningen av lagerbalk som säljs via bygghandeln, förklarar Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Att den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 1,7 procent under årets första tre månader ska även ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. I mars rapporterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret att antalet byggstartade bostäder i januari 2023 hade minskat med 56 procent jämfört med samma månad 2022.

– Det positiva är att intresset för limträ fortsätter att öka i större projekt.
Efterfrågan på projektsidan med leveranser till exempelvis lager- och logistikbyggnader är fortfarande är hög, vilket gör att vi vågar se positivt på framtiden, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Martinsons Byggsystem AB är landets nordligaste limträtillverkare. De ligger i en del av Sverige där bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar förväntas öka under 2023.

– Vi fick en stark start på året och ser även fortsättningsvis en hög efterfrågan på våra tjänster och produkter. Det är en tydlig trend att allt fler ser trä som en naturlig del av sina byggprojekt och är nyfikna på att lära sig mer om träbyggandet, säger Stig Axelsson, Senior Advisor Sales på Martinsons Byggsystem AB.

Svenskt Trä och landets limträproducenter bedriver ett långsiktigt arbete för att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter. Byggbeskrivningar, inspirationsbroschyrer och Limträhandbok Del 1-4 samt digitala dimensioneringsverktyg i kombination med seminarier, utbildningsinsatser och en stark närvaro i sociala medier, har bidragit till att intresset ökat.

– Även om majoriteten av limträ används i bärande konstruktioner vill vi lyfta att det kan användas till så mycket mer. Det är ett material som är mer formstabilt än vanligt konstruktionsvirke, estetiskt tilltalande och med en väldigt fin precision som kommer till sin rätt även i mindre byggprojekt, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Martinsons
Foto: Martinsons
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar24.8.2023 14:50:21 CEST | Pressmeddelande

Ett osäkert omvärldsläge med hög inflation och stigande räntor slår hårt mot den svenska ekonomin som nu är på väg in i en lågkonjunktur. Det avspeglar sig i den senaste kvartals- och halvårsstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä. Utslaget på årets sex första månader har försäljningen av projektbalk som säljs direkt till byggentreprenörer och fastighetsutvecklare, ändå ökat med 5,6 procent.

Nu lanseras AltanGuiden – för den som vill designa och bygga en altan28.6.2023 09:04:12 CEST | Pressmeddelande

Vill du skapa en unik altan? Leker du med tanken att ändra utseendet på tralldäcket? Branschorganisationen Svenskt Träs webbplats Byggbeskrivningar, lanserar nu AltanGuiden, ett helt nytt kostnadsfritt designverktyg för den som vill skapa en altan. Guiden kan även vara till hjälp om man vill ändra utseende eller byta trall på sin befintliga altan. Med det nya designverktyget får användaren möjlighet att måttanpassa sin altan med rätt dimensioner och får även med sig materialspecifikationer och arbetsritningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum