Svenska kyrkan

Urvalsgrupper klara – så fortsätter arbetet med nya psalmer

Dela
10 000 förslag ska bli till några hundra. Nu tar Svenska kyrkan nästa steg i arbetet med att ta fram nya psalmer. Fyra grupper från hela landet ska välja ut vilka bidrag som går vidare i processen.
De ska fortsätta arbetet med nya psalmer. Bakre raden fr. v: Carl Sjögren, Carl-Henrik Svanell, Mattias Ekström Koij, Henrik Törnqvist.
Mellersta raden: Jonas Östlund, Andreas Söderberg, Jesper Glans, Eva Stenström, Peter Alriksson.
Främre raden: Noa Edwardsson, Sara Michelin, Maria Oldeberg-Huusko,  Sara Lindholm, Pernilla Radborn, Emil Holmberg, Lars-Åke Wikström, Isak Mellgren. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
De ska fortsätta arbetet med nya psalmer. Bakre raden fr. v: Carl Sjögren, Carl-Henrik Svanell, Mattias Ekström Koij, Henrik Törnqvist. Mellersta raden: Jonas Östlund, Andreas Söderberg, Jesper Glans, Eva Stenström, Peter Alriksson. Främre raden: Noa Edwardsson, Sara Michelin, Maria Oldeberg-Huusko, Sara Lindholm, Pernilla Radborn, Emil Holmberg, Lars-Åke Wikström, Isak Mellgren. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Från november 2021 till 31 december 2022 var det möjligt för alla som ville att skicka in förslag på nya psalmer till Svenska kyrkans digitala brevlåda. När brevlådan stängde på nyårsafton hade närmare 9 500 förslag inkommit, och dessutom runt 1000 tips på redan utgivna sånger.

Under våren har ett arbete pågått med att anonymisera alla upphovspersoner och sortera in bidragen i kategorier.

Nu fortsätter arbetet. Fyra grupper ska gå igenom materialet och göra ett första urval av vilka psalmer som går vidare.

Bred sammansättning
Grupperna har satts samman utifrån att de ska innehålla både kyrkomusikalisk och teologisk kompetens. Varje grupp består av fem personer, varav minst en kyrkomusiker och en präst. Även unga personer finns med i arbetet och strävan har varit att alla stift ska vara representerade.

- Vi är väldigt trygga med den kompetens och den bredd som finns inom grupperna, både när det gäller ålder, kön och geografisk spridning, liksom att de speglar mångfalden av traditioner inom Svenska kyrkan, säger Ann-Katrin Bosbach, projektledare för arbetet med nya psalmer.

Urvalsgrupperna ska i första hand bedöma bidragen utifrån texterna, teologiskt och språkligt, och i andra hand melodierna. Arbetet sker utifrån kriterier som att psalmerna ska uttrycka Svenska kyrkans tro och bekännelse, och att de ska fungera att sjunga tillsammans. Arbetet delas också upp så att varje grupp får ta sig an varsin fjärdedel av materialet, drygt 2000 psalmer var.

"Ska hålla i generationer"
Noa Edwardsson, student vid musikhögskolan i Malmö, ser fram emot ett viktigt och samtidigt roligt arbete, säger han.

- En utmaning blir att välja ut psalmer som ska hålla i generationer framöver, det får inte bli för tidsbundet, och samtidigt ska texter och melodier kunna svara mot det sökande som finns i vårt samhälle i dag och nå människors hjärtan. Då är det en styrka att vi har en sådan bredd i grupperna, för att kunna se till många olika behov.

Urvalsgruppernas arbete pågår till 31 december 2024. Ett riktmärke är att 300-500 psalmer då ska ha valts ut. Ambitionen är att dessa psalmer sedan ska kunna prövas av Svenska kyrkans församlingar under 2025.

En pdf med alla medlemmar i urvalsgrupperna är bifogad detta pressmeddelande.

Nya psalmer i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan har efter beslut i kyrkomötet 2016 och 2018 påbörjat ett arbete med att revidera och förnya Den svenska psalmboken.

Arbetet sker i två spår:

  • Dels att ta fram nya psalmer, vilket är det arbete som just nu pågår.

  • Dels att se över och revidera den nuvarande psalmboken från 1986. Detta arbete är ännu inte påbörjat. För närvarande pågår en översyn av juridiska och ekonomiska förutsättningar för en eventuell framtida revision. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

De ska fortsätta arbetet med nya psalmer. Bakre raden fr. v: Carl Sjögren, Carl-Henrik Svanell, Mattias Ekström Koij, Henrik Törnqvist.
Mellersta raden: Jonas Östlund, Andreas Söderberg, Jesper Glans, Eva Stenström, Peter Alriksson.
Främre raden: Noa Edwardsson, Sara Michelin, Maria Oldeberg-Huusko,  Sara Lindholm, Pernilla Radborn, Emil Holmberg, Lars-Åke Wikström, Isak Mellgren. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
De ska fortsätta arbetet med nya psalmer. Bakre raden fr. v: Carl Sjögren, Carl-Henrik Svanell, Mattias Ekström Koij, Henrik Törnqvist. Mellersta raden: Jonas Östlund, Andreas Söderberg, Jesper Glans, Eva Stenström, Peter Alriksson. Främre raden: Noa Edwardsson, Sara Michelin, Maria Oldeberg-Huusko, Sara Lindholm, Pernilla Radborn, Emil Holmberg, Lars-Åke Wikström, Isak Mellgren. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild
Noa Edwardsson. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Noa Edwardsson. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild
Ann-Katrin Bosbach. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ann-Katrin Bosbach. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum