IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

IKEM svarar på Naturskyddsföreningen anklagelser

Dela
Naturskyddsföreningen har i en granskning analyserat näringslivets ställningstagande kring svensk miljölagstiftning och hävdar i DN debatt 10/5 att industrin ljuger om problemen för att slippa ta miljöhänsyn. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till såväl anklagelserna som Naturskyddsföreningens slutsatser.
Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM. Foto: Bengt Säll.
Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM. Foto: Bengt Säll.

I en punktlista på DN debatt redogör Naturskyddsföreningen för vilka av näringslivets påståenden om miljölagstiftningen som är sanna och falska.

– Naturskyddsföreningen anklagar oss för att ljuga om miljölagstiftningen för att slippa ta miljöhänsyn. Vi påstås använda anekdotisk bevisföring och rena felaktigheter. Jag menar att det är precis vad Naturskyddsföreningen gör i sin verklighetsfrånvända analys, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Granskningen innehåller motsägelser. Ett exempel är att Naturskyddsföreningen hävdar att Sverige har en välfungerande miljöbalk, men att de samtidigt kräver förändringar som bidrar till smidigare miljöprövningar.

– Vi är eniga med Naturskyddsföreningen om att snabbare och enklare prövningsprocesser är helt avgörande för klimatomställningen. Vi står därför helt bakom den kravlista Naturskyddsföreningen lyfter. Men tonen, anklagelserna och de godtyckliga slutsatserna av våra argument är orimliga, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, kommenterar några av Naturskyddsföreningens slutsatser: 

Påstående 1: Dagens tillståndsprövningar tar orimligt lång tid

Naturskyddsföreningen: Falskt

IKEM: Sant

Tidsåtgången för en ansökan kan beräknas på olika sätt. Naturskyddsföreningen hänvisar till tiden från att ansökan lämnats in till dess att dom eller deldom i första instans meddelats. Det är en liten del av totalen. Det krävs också tid för förberedelser, överklagande och prövotider.

Processmaterialet har blivit alltmer omfattande och prövningarna blir alltmer komplexa. Tidsåtgången är inte nödvändigtvis bunden till den prövade verksamhetens storlek. Detaljnivån på redovisningar har ökat markant och krav ställs ofta av rädsla för att missa något, inte för att det behövs av miljöskäl.

Olika bedömningar görs i olika delar av landet. Företagen kan alltså inte förutse vilka krav som ställs, vilka frågor som myndigheterna kommer att engagera sig i eller vad domstolen kommer att basera sina avvägningar på.

Påstående 2: Miljömyndigheterna styrs av aktivister

Naturskyddsföreningen: Falskt

IKEM: Delvis sant

Myndigheternas partsroll och rätt att överklaga beslut är problematisk. De agerar ofta som motparter vilket leder till onödiga konflikter och bidrar till en negativ inställning till industrin. Det finns exempel där enskilda handläggare på en myndighet väsentligt försvårat och fördröjt projekt som hen uppfattar som icke önskvärt.

Påstående tre: Miljöbalken har lett till minskade investeringar jämfört med andra EU-länder

Naturskyddsföreningen: Falskt

IKEM: Sant

Svenska myndigheters regeltillämpning och agerande i tillståndsprocesser är betydligt mer administrativt och tidsmässigt krävande än i jämförbara länder. Därför överväger idag företag att utveckla sin industri där tillståndsprocessen upplevs som mer förutsebar och rättssäker. Vi vet från våra medlemsföretag att betydande investeringar förloras, samt att företag känner oro att uttryckt kritik kan påverka deras befintliga verksamheter negativt.

Läs en mer utförlig argumentation på IKEM:s hemsida.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM. Foto: Bengt Säll.
Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM. Foto: Bengt Säll.
Ladda ned bild
Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: Bengt Säll.
Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: Bengt Säll.
Ladda ned bild

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum