Einar Mattsson

Första delmålet uppfyllt för Einar Mattssons batteriforskning i bostadshus

Dela
I ett av husen Einar Mattsson byggt, äger och hyr ut till studenter pågår forskning för framtidens fastigheter. Här ligger KTH Live-In Lab som är ett forskningscenter där KTH bedriver forskning tillsammans med olika samarbetspartners för utveckling av metoder och teknik i samhällsbyggnadssektorn. Nu har ett av forskningsprojekten, som Einar Mattsson är en del av, uppnått ett av delmålen. Att försörja fastigheten via det solcellsladdade batterilagret under kvällstid då behovet av el i fastigheten är som störst.
Foto: Einar Mattsson
Foto: Einar Mattsson

Efter en komplex installation placerades de sex ton tunga batterierna i det specialbyggda rum som Einar Mattsson byggt för att kunna tanka ner solcellsenergin från taket till de stora byggnaderna. Här ska det bland annat undersökas om det är möjligt att bygga liknande rum på marknaden och om det är rimligt ur flera aspekter. Mikael Dimadis, som är Einar Mattsson projektledare berättar:

– För oss handlar det om att dra lärdomar, inte minst om batterirummet vi byggt. Hur ska ett sådant bäst utformas i ett flerbostadshus? Det är ett avancerat bygge med flera olika krav att ta hänsyn till, exempelvis att säkra upp skydd mot brand- och strålning som skyddar kringboende och samtidigt skapar de bästa förutsättningarna för batteriets funktion.

Einar Mattsson var en av initiativtagarna och huvudfinansiär vid uppstarten av KTH Live-In Lab. Här hoppas koncernen på att driva på branschens utveckling genom forskning genom att testa hållbara lösningar. Att kunna lagra energin från solcellerna på taket, för att kunna använda elen de tider på dygnet då behovet är som störst, är centralt.

– Nu är vi självförsörjande på el mellan klockan 16.00–20.00. Då har vi en topp i huset på elförbrukningen. Mat lagas, hissarna används, duschar, fläktsystem och annat som kräver el. Nästa mål är att klara av även morgonens topp. Nästa steg efter det är att kunna bli både självförsörjande och sälja överskottet en solig dag och samtidigt bidra till Svenska Kraftnäts frekvensregleringsmarknad.

En förutsättning för att lyckas med detta är att koppla ihop solcellerna från alla tre byggnaderna med batterilagret. Tidigare har det inte varit tillåtet att föra över el från en byggnad till en annan. Reglerna har nyligen förändrats, vilket skapar större möjligheter för Einar Mattsson som fastighetsägare. Nu kan energi föras över och fördelas mellan byggnader inom samma fastighet och mellan fastigheter. Därför pågår projekteringen nu för fullt av nästa etapp i batteriprojektet med målsättning att koppla ihop alla byggnaderna innan årets slut för att utnyttja batterilagrets fulla potential.

– Som med många fastighetssystem idag så måste de trimmas in, optimeras och justeras. Det är en utmaning och vi lär oss hela tiden. Vi har regelbundna möten där forskningsteamet träffar driftteamet vilket gör att vi successivt också bygger upp kunskap inom företaget, avslutar Mikael Dimadis.

För att hållbarhetsmålen för Sverige, och inte minst målen för den familjeägda koncernen Einar Mattsson, ska klaras av måste innovationer till. Målet är år 2030 halverat klimatavtrycket inom Einar Mattsson och 2045 ska utsläppen vara netto noll. Den gröna omställningen pågår för fullt.

Nyckelord

Bilder

Foto: Einar Mattsson
Foto: Einar Mattsson
Ladda ned bild

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Einar Mattsson: ”I en trivsam utemiljö vill människor röra sig, vistas och umgås med andra”3.7.2024 05:54:00 CEST | Nyheter

Johanna Karlsson är chef för utemiljögruppen hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Det är utemiljögruppen som ser till att välkomnande och välskötta gårdar alltid är en del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Gruppen består av engagerade trädgårdsarbetare, arbetsledare och projektledare. Utemiljögruppen arbetar dels på uppdrag av koncernens fastighetsbolag, dels med externa fastighetsägare som köper tjänsten av Einar Mattsson.

Nya vård- och omsorgsbostäder och upprustad malmgård27.6.2024 12:40:27 CEST | Blogginlägg

Samrådet om detaljplanen för kv. Sommaren 10 är avslutat. Nu löper planprocessen på där man bland annat behandla synpunkter och för dialog med Stockholms stad om nästa steg. Här planerar Einar Mattsson att uppföra ett modernt och trivsamt vård- och omsorgsboende för äldre. Genom att uppföra vård- och omsorgsboendet ges också de ekonomiska förutsättningar som krävs för att renovera och därmed rädda Hovings malmgård då Stockholms stad i informella samtal tackat nej till att återköpa gården.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye