Hyresgästföreningen Riksförbundet

Ny rapport visar att investeringsstödet ökat bostadsbyggandet och sänkt hyrorna

Dela
En ny rapport visar att investeringsstödet har varit en avgörande faktor för att öka bostadsbyggandet och sänka boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter. Rapporten visar att över 50 000 nya bostäder har byggts tack vare stödet och att hyrorna i dessa bostäder i genomsnitt är lägre än i motsvarande bostäder utan stöd.
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Det har genom åren riktats kritik mot investeringsstödet, att det betalats ut till projekt som ändå skulle blivit av, alternativt till projekt på orter där efterfrågan är låg. Det har däremot aldrig gjorts någon oberoende utvärdering och därför gav Hyresgästföreningen i uppdrag till Tyréns att undersöka hur väl investeringsstödet uppfyllt sitt syfte. Rapporten visar att stödet haft en positiv effekt på bostadsbyggandet och hjälpt till att minska boendekostnaderna i områden där det finns ett behov av fler bostäder.

Det är tydligt att investeringsstödet uppfyllt sitt syfte och att stödets kritiker målat upp en felaktig bild. Faktum är att 60 procent av bostäderna som beviljats stöd inte skulle byggts utan det. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2 000 kr lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd. Det är en signifikant skillnad nu när matpriserna rusar och många är hårt drabbade av den ekonomiska krisen, säger chefekonom Martin Hofverberg.

Majoriteten av bostäderna har byggts i växande kommuner. Omkring 35 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i storstäder och pendlingskommun nära storstad, varav majoriteten i de storstadsnära kommunerna. Ytterligare 47 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i större städer och kommuner nära större stad, varav majoriteten i centralorterna.

Det är tydligt att investeringsstödet använts där bostadsbehoven är som störst och att det i väldigt stor utsträckning gått till de kommuner som växer. När det avskaffades ersattes inte stödet av andra åtgärder, vilket resulterat i att regeringen nu saknar verktyg att hålla uppe byggandet i dessa kristider. Det är oerhört allvarlig med tanke på att det redan råder stor bostadsbrist runtom i Sverige, säger Martin Hofverberg.

Om rapporten:

Hyresgästföreningen har uppdragit åt Tyréns att göra en oberoende utvärdering av investeringsstödet för att undersöka om stödet uppfyllde sitt syfte. Tyréns har använt sig av en kombination av flera analysmetoder. Grundmaterialet utgörs av en databas som Tyréns tagit fram utifrån statistik från Boverket och andra källor, med en förteckning över samtliga beviljade projekt fram till november 2022. För att renodla analysen och bortse från det extrema marknadsläge som har rått sedan 2022 har endast data fram till 31 december 2021 använts. Totalt handlar det om över 1 500 projekt med bland annat fastighetsspecifika uppgifter, stödbelopp, hyresnivå och socioekonomisk status. Till den ekonometriska modellen gjordes en kompletterande intervjustudie med fastighetsägare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hyresgästföreningen RiksförbundetHyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

Vad kan vi lära av Danmark? Hyresgästföreningen släpper rapport om den danska bostadspolitiken28.9.2023 05:00:00 CEST | Pressmeddelande

Danmark har under de senaste åren använts som jämförelse med Sverige på många samhällspolitiska områden. I rapporten Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Danmark går Hyresgästföreningen igenom den danska bostadspolitiken och jämför den med den svenska. Samtidigt som det finns många likheter och olikheter kan vissa slutsatser dras, inte minst om kopplingen mellan införandet av marknadshyror och kraftigt ökade hyreskostnader.

Hyresgästföreningen starkt kritisk till regeringens budget – saknar krisinsikt och hyresgästerna osynliga20.9.2023 08:58:07 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen sin budget för 2024. Hyresgästföreningen ser en budget där det saknas krisinsikt och satsningar för att få Sverige ur bygg- och bostadskrisen. Tre miljoner hyresgäster får också stå tillbaka för mer ROT-avdrag till villor och bostadsrätter. Hyresgästföreningen är positiv till den förlängda höjningen av bostadsbidraget men det räcker inte för att få bukt med de stora utmaningar bostadsmarknaden står inför.

Bostadsbidraget en skuldfälla och allmännyttan minskar igen visar Hyresgästernas lägesrapport6.9.2023 11:22:00 CEST | Pressmeddelande

I Hyresgästföreningens andra lägesrapport för i år kan vi visa på ett bostadsbidrag som i mycket hög grad resulterar i återbetalningskrav och som faktiskt riskerar att bli en skuldfälla för allt för många hyresgäster. Rapporten visar även att bostadsbidraget lever kvar i 90-talet. Hyresgästernas lägesrapport tittar också på andelen kommunalt ägda hyresbostäder i ett nytt allmännyttigindex, och siffrorna pekar på en stadigt krympande allmännytta.

Rapport: Hyresgästers trygghet i sina bostadsområden26.6.2023 06:08:46 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen har gett Kantar Public i uppdrag att titta närmare på hur svenskar i allmänhet och hyresgäster i synnerhet, upplever tryggheten i sina bostadsområden. Undersökningen visar att hyresgästerna är mer otrygga i sina områden. Hyresgästföreningen vill se politiskt samarbete över partigränserna och att trygghetsfrågan börjar hanteras på ett mer seriöst och handlingskraftigt sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum