Solna stad

Nya regler kring avfallshantering

Dela
Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall och Solna stad tar över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsägare i Solna kommer därmed att påverkas av förändringarna.
Fotograf: Malin Kihlström
Fotograf: Malin Kihlström

Matavfallsinsamling blir obligatorisk

En vanlig restavfallspåse i Solna innehåller cirka två tredjedelar matavfall och förpackningar. Om det i stället sorteras ut kan det omvandlas till värdefulla resurser.

Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut matavfall. Därmed kommer vi att uppfylla EU:s avfallsdirektiv. Fastighetsägare ansvarar för att ordna en plats för matavfallsinsamlingen.

- Avfall är en resurs som vi behöver ta hand om. Nu kräver både EU och svenska myndigheter mer miljövänlig avfallshantering. Så det blir förändringar även för oss i Solna. Det är en omställning som kräver nya vanor men till slut ska det också bli mer bekvämt för solnabor, säger Bernhard Huber, ordförande i tekniska nämnden.

Solna stad tar över förpackningsinsamlingen

Från 2024 övergår även insamlingsansvaret för hushållens förpackningar från producenterna till kommunerna. Det innebär att Solna stad kommer att ansvara för hämtning av förpackningar i eller vid fastigheter samt skötsel och drift av de gröna återvinningsstationerna i staden.

Från och med 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna lämna sina förpackningar av papper, plast, glas och metall till återvinning i anslutning till sitt boende, något som Solna stad kommer att ansvara för att samla in.

Återvinningsstationer finns kvar

De gröna återvinningsstationerna kommer att finnas kvar tills vidare, tillgängliga för alla hushåll. I framtiden kommer det att finnas gemensamma stationer där man kan lämna större förpackningar av papper och plast.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på www.solna.se/avfall

Bilder

Fotograf: Malin Kihlström
Fotograf: Malin Kihlström
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.