Trafikverket

Nu bekämpar Trafikverket lupiner i Dalarna

Dela
Nu ska lupiner bekämpas i Dalarna. Lupiner är en så kallad invasiv (främmande) art. Trafikverket bekämpar invasiva arter längs våra statliga vägar för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden.
Lupiner vid vägkant Foto: Beisi Sundin, Trafikverket
Lupiner vid vägkant Foto: Beisi Sundin, Trafikverket

Växter som är knutna till öppna och soliga miljöer som våra ängsarter hotas idag av invasiva arter som exempelvis lupin.

-  Lupinen är ett problem eftersom den konkurrerar ut de mer lågvuxna ängsarterna i vägkanten, säger Linnéa Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket.

Invasiva arter gör det även svårt för pollinatörer så som bin, fjärilar och insekter att överleva då de tar över och bildar monokulturer. De kan även vara skadliga för människan som till exempel jätteloka vars växtsaft kan orsaka brännskador.

Trafikverket arbetar med att inventera och bekämpa invasiva arter längs statliga vägar. Vanliga invasiva arter är blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka.

Prioriterar vägsträckor som har artrika vägkanter
Vägsträckorna som ska bekämpas i sommar är klassade som artrika vägkanter och är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden i landskapet.

-  De är viktiga i sig själva då de har hög artrikedom. Exempelvis hittas fridlysta och rödlistade arter här, bland annat nattviol, fältgentiana och slåtterfibbla, säger Linnéa Hedman Söderström.

Vägkanterna är också viktiga i sin funktion att binda ihop andra ängs- och betesmarksmiljöer och att stärka dessa biotoper och de arter som är beroende av dem.

Bekämpning på respektive prioriterat område sker två gånger per år. Bekämpningen innebär att vägkanterna åtgärdas så att dessa, i den mån det är möjligt, blir helt fria från lupiner. Detta innebär att det krävs åtgärder flertalet säsonger då det är svårt att bli av med lupiner efter en bekämpningsinsats. Lupiner bekämpas genom att ryckas upp eller grävas upp med rötterna. Materialet samlas upp och fraktas bort till förbränning.

Bilaga Lupinbekämpning Dalarna 2023
Innehåll:
Vägsträckor som bekämpas 24 maj- 14 juni och 17 juli- 7 augusti
Vägsträckor som bekämpas 5 juni-15 juni och25 juni-1 juli

Kontakter

Linnéa Hedman Söderström, miljöspecialist, Trafikverket, 010-124 42 62
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Lupiner vid vägkant Foto: Beisi Sundin, Trafikverket
Lupiner vid vägkant Foto: Beisi Sundin, Trafikverket
Ladda ned bild
Överblommad Lupin Foto Trafikverket
Överblommad Lupin Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Artrik vägkant Foto Trafikverket
Artrik vägkant Foto Trafikverket
Ladda ned bild

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum