Akademiska sjukhuset

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn

Dela
Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset

– Kvalificerad tarmrehabilitering förändrar tillvaron radikalt för barn med svåra sjukdomar i mag-tarmkanalen både kort- och långsiktigt. Tilldelningen av detta NHV-tillstånd är ett erkännande och ett fint förtroende. Vi känner oss starkt motiverade att fortsätta bedriva och utveckla vården för dessa svårt drabbade barn och deras familjer, säger Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser och har sedan 1 juli 2018 ersatt rikssjukvård. Det handlar om vård som är komplex, avancerad eller sällan förekommande. Vården får bedrivas vid som mest fem enheter i landet som uppfyller kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen är framför allt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

Det aktuella beslutet om tarmrehabilitering gäller för barn upp till 18 år, där vården framgent ska bedrivas på fyra sjukhus. Akademiska barnsjukhuset är ett av dessa och får nu ansvar för bedömning, utredning, utformning av behandlingsplan samt initiering, monitorering och långsiktig uppföljning av behandlingen.

Barngastrocentrum Uppsala är en högspecialiserad, multiprofessionell verksamhet inom Akademiska barnsjukhuset som utvecklats för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och tarmrehabilitering till barn med kort tarmsyndrom, svår motilitetsrubbning (rubbning i tarmens rörlighet) och andra sjukdomar som kan leda till kronisk tarmsvikt.

– Genom Shared care, vår modell för kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare och hemsjukhusens vårdlag, kan samma högkvalitativa vård erbjudas oavsett var i landet barnet bor. Vi är väl förberedda och redan organiserade i enlighet med Socialstyrelsens krav för nationell högspecialiserad tarmrehabilitering för barn, avrundar Niklas Nyström.Exempel på sjukdomstillstånd/diagnoser som omfattas av NHV-beslutet om tarmrehabilitering för barn:

 • Kronisk tarmsvikt, med förväntat behov av långvarig parenteral nutrition (att vätska och näring ges intravenöst), oavsett underliggande sjukdom.
 • Tarmsjukdomar som kan innebära risk för kronisk tarmsvikt såsom exempelvis kort tarmsyndrom eller svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen.
 • Pediatrisk intestinal pseudoobstruktion (PIPO), svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen som påverkar dess förmåga att föra tarminnehållet vidare. Vanliga symtom är buksmärtor, illamående, buksvullnad, kräkningar, diarré och förstoppning, beroende på vilken del av mag- och tarmkanalen som är påverkad.
 • Medfödd enteropati, en grupp sällsynta sjukdomar som leder till svåra, kroniska diarréer debuterande före ett års ålder, oftast i nyföddhetsperioden.
 • Även vid oklara sjukdomstillstånd där till exempel svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen kan vara en möjlig förklaring, liksom vid andra svåra sjukdomstillstånd (utöver de definierade ovan) ska kontakt tas med nationell enhet tidigt i förloppet för hjälp med bedömning, utredning och vidare handläggning.

För mer information/intervju, kontakta:
Niklas Nyström, överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset;
0186115850,niklas.p.nystrom@akademiska.se

 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

 • Viss vård vid endometrios (kirurgi)
 • Epilepsikirurgisk utredning och behandling
 • Extraktion av pacemakerutrustning (inklusive ICD)
 • HIPEC (Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan)
 • Huvud och halsparagangliom
 • Kraniofacial kirurgi
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Primär skleroserande kolangit (gallgångssjukdomen PSC)
 • Systemisk amyloidos
 • Svåra brännskador
 • Svårbehandlade ätstörningar, inklusive barn
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever
 • Viss vård vid Moyamoyasjukdom och syndrom (en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan)
 • Gendermatoser
 • Svåra hudsymtom
 • Tarmrehabilitering barn

   


Nyckelord

Bilder

Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset
Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms26.9.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av ms i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms.

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum