Adda

Hållbar upphandling på agendan när serbisk delegation besökte Adda

Dela

Den 24 maj fick Adda besök av en delegation bestående av myndighetsrepresentanter och regeringsföreträdare från Serbien. Under det tre dagar långa Sverigebesöket träffade delegationen också flera svenska myndigheter för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om hur Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor kopplade till upphandling. 

På mötet diskuterades bland annat Addas verktyg för hållbarhetsanalys samt vikten av samarbete. Då över 60% av all upphandling sker på regional och kommunal nivå behöver upphandlande organisationer samarbeta och dela resurser och kompetens. Diskussionerna handlade också om uppföljning av krav.

 - Att ställa krav är viktigt och nödvändigt men långt ifrån tillräckligt. Upphandlande myndigheter måste följa upp de hållbarhetskrav man ställer, säger Pauline Göthberg, från Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

 - Addas verktyg för hållbarhetsanalys, baserad på Agenda 2030, som vi gör inför upphandling ger oss en bra överblick över vad vi bör prioritera i respektive upphandling. Det är ett viktigt verktyg när vi analyserar risker och innebär en möjlighet att driva på hållbarhetsfrågorna via upphandling, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

Den serbiska delegationen var nöjd med besöket hos Adda och lyfte särskilt cirkulära ramavtal som ett spännande område:

- Det var väldigt intressant att höra om hur ni arbetar med dynamiska inköpssystem och det nya cirkulära ramavtalet. Vi hoppas kunna omsetta några nya lärdomar i våra system och göra dem mer effektiva, säger Stefan Otašević, företrädare för byrån för offentlig upphandling i Serbien.

Efter sommaren lanserar Adda, Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling och Upphandlingsmyndigheten reviderade krav på tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Kraven ligger i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD Due Diligence guidance och kommande EU-lagstiftning på området.

Kontakter

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att vi står bättre rustade att leverera framtidens välfärd. Genom smarta tjänster och produkter, relevanta avtal och kvalificerad rådgivning vill vi frigöra resurser och säkerställa att försörjningen av resurser och kompetens in i välfärden blir både robust och hållbar. Vi ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör våra kunder.

Följ Adda

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Adda

Kommuner och regioner behöver bättre verktyg för att hindra korruption14.6.2023 15:35:00 CEST | Pressmeddelande

Upphandlingslagstiftningen är till för att främja konkurrens i den offentliga affären och att förhindra att specifika leverantörer favoriseras eller diskrimineras till exempel på grund av ekonomiska favörer. Vi får inte vara naiva och tro att Sverige på något vis är vaccinerat mot korruption. Vi välkomnar därför att riksåklagaren ansökt till Högsta domstolen om prövningstillstånd i målet om upphandlingen av ett digitalt vårdverktyg i Region Skåne och Västra Götalandsregionen, skriver Sara Catoni, chefsjurist på SKR, och Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd för Adda, på Altingets debattsida.

”Stoppa brottsligheten i offentlig upphandling”26.5.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Välfärdsbrottslighet drabbar både enskilda individer och samhället i stort. Det är brottslig verksamhet som riktar sig mot socialtjänsten, sjukvården och andra offentligt finansierade verksamheter. Tidig kontroll och uteslutning av oseriösa aktörer leder till färre kvalitetsbrister och minskade kostnader för både uppföljning och avvikelsehantering. Det leder också till förbättrad konkurrens för seriösa företag, skriver Adda i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Hållbara leveranskedjor i fokus i Addas hållbarhetsrapport11.5.2023 14:45:34 CEST | Pressmeddelande

Idag släpper Adda sin sjätte hållbarhetsrapport som redovisar koncernens arbete för ökad hållbarhet inom strategisk försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor. Under 2022 har fokus legat på analysverktyget baserat på Agenda 2030 som ger vägledning kring prioriteringar av hållbarhetshänsyn i upphandlingar och dynamiska inköpssystem (DIS). Andra fokusområden under året har varit att verka för minskad klimatpåverkan från transporter och för cirkulära flöden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum