Linköpings kommun

Beslut på Folkungaskolan: Ny organisation genomförs

Dela
Folkungaskolan har nu fattat beslutet att genomföra förändringar av klassindelningarna på högstadiet till kommande läsår. Efter noggrann analys och inlyssnande av åsikter och synpunkter från elever, föräldrar och medarbetare är beslutet nu fattat.

Beslutet innebär att rektor tillsammans med skolpersonal framåt kommer att genomföra klassindelning på samma sätt för alla elever, oavsett profil eller inriktning på Folkungaskolan. Beslutet påverkar inte antalet undervisningstimmar i respektive profilämne. 

Syftet med att förändra principerna för klassindelning är främst att skapa en mer sammanhållen och inkluderande skolmiljö för eleverna. Förändringen ger också möjlighet till en mer hållbar och flexibel organisation på Folkungaskolan. Från och med nästa läsår kommer alla elever i årskurs sju att fördelas i sju nybildade klasser. 

Mer integrerad undervisningsmiljö

Beslutet grundas utifrån flera faktorer, främst behovet av att möta kraven i skollagen, läroplanen och barnkonventionen för en mer jämlik undervisning. Genom att blanda elever med olika profiler och inriktningar i samma klass kan skolan främja möten och samarbete över gränserna och skapa en mer integrerad undervisningsmiljö.

Rektor Anna Dahlström betonar att beslutet har fattats med alla elevers bästa för ögonen och med avsikt att skapa en mer hållbar och trygg skolmiljö för alla. 

Profilerna behåller samma schemaupplägg

Nu när beslutet är fattat kommer Folkungaskolan att vidta åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna för eleverna med profil. Det görs bland annat genom att arbeta aktivt med sammanhållningen i klasserna, behålla deras nuvarande schemaupplägg och erbjuda samma möjligheter till musik, dans och konst som tidigare.

Anna Dahlström understryker att skolan kommer att fortsätta prioritera högkvalitativa profiler och erbjudanden som berikar elevernas liv och ger dem en god grund för fortsatta studier eller deltagande i kulturella aktiviteter.

Alla berörda, elever, vårdnadshavare och medarbetare, har fått information om förändringen via skolportalen Unikum eller via mejl.

Kontakter

Anna Dahlström, rektor
anna.dahlstrom@utb.linkoping.se
013-20 51 12


Christer Helmersson, enhetschef
christer.helmersson@utb.linkoping.se
013-20 76 84, 070-91 09 222

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 43
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år21.2.2024 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye