Boverket

Allmänna samlingslokaler i landet får 32,9 miljoner i bidrag

Dela
Boverket delar i år ut 32,9 miljoner kronor i bidrag till 58 ansökningar från hela landet.

Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har kunnat prioriteras. Bidrag har beviljats till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

58 ansökningar beviljades bidrag
De sökande som får bidrag i år är från Piteå i norr till Malmö i söder och de enskilda bidragen varierar från 12 500 kronor till knappt 4,2 miljoner kronor. Inför 2023 års beslutsomgång kom det in 244 ansökningar, varav 58 ansökningar beviljades bidrag.
Bidraget kommer att kunna sökas igen under hösten 2023 och årets senaste ansökningsdatum är den 1 december. Beslut om bidrag fattas av Samlingslokaldelegationen.
Hela listan över vilka sökande som får bidrag år 2023 hittar du här. 
Allmänna samlingslokaler i landet får 32,9 miljoner i bidrag - Boverket

Viktiga offentliga mötesplatser
Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.
Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Högst 50 procent av kostnaden
Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent av den totala kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Mer information
Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon: 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor17.11.2023 13:33:35 CET | Pressmeddelande

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

Levande och föränderliga projekt blir Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö3.10.2023 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar? På den årliga konferensen "Gestaltad livsmiljö" som 2023 har fokus på just kreativitet, kunskap och kompetens presenterades Årets strålkastare podcasten Staden, konstprojektet Tänka med jorden samt produktionsplattformen SPOK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum