Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt forskningsprojekt: Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

Dela
I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av döda vildsvin.
Forskarna på SVA uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av döda vildsvin. Foto: Istock.
Forskarna på SVA uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av döda vildsvin. Foto: Istock.

Vildsvinspopulationen har gått ner de senaste åren i Sverige, det kan finnas många orsaker till detta. Förutom en ökad avskjutning finns även rapporter om att färre vildsvin överlever till vuxen ålder i vissa områden. En orsak kan vara infektioner och SVA undersöker i en ny studie hur vanligt infektionen PCV2 är hos vildsvin.

 Det är viktigt att undersöka förekomsten av PCV2 hos vildsvin för att få en bättre förståelse för hur vanligt förekommande sjukdomen är och se om vildsvin som bär på viruset verkar påverkas negativt av det, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA.

Du kan hjälpa till!

Forskarna på SVA uppmanar nu allmänheten att rapportera in fynd av döda vildsvin. Om du har sett ett dött vildsvin kan du registrera det i webbformuläret rapporteravilt.sva.se. Efter registreringen kommer SVA kontakta den som rapporterat om det är aktuellt att ta in kroppen för vidare undersökning. SVA kommer även få in prover till studien genom salmonellaövervakningen som sker under jakt, mer info om det finns på SVA:s webbplats.

Viruset kan försämra immunförsvaret

Porcint circovirus (PCV) är vanligt förekommande hos tamgrisar i Sverige. Det finns flera varianter av viruset, just PCV2 är viktigt att studera eftersom det försämrar immunförsvaret. Hos tamgrisar kan det också leda till smågrissjudomen post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) som kännetecknas av snabb avmagring, diarré och lunginflammation eller akut död.

Kan saminfektion med Salmonella Cholerasuis påverka?

De senaste åren har bakterien Salmonella Choleraesuis upptäckts hos vildsvin på flera platser i Sverige. Enligt litteraturen visar tamgrisar som infekterats av både PCV2 och Salmonella Choleraesuis kraftigare sjukdomssymtom och utsöndrade bakterien under längre tid. I den nya studien vill forskarna vid SVA därför undersöka om det är vanligare att vildsvin dött av salmonellos om den även infekterats av PCV2.

Metoden ska säkerställa bra diagnostik

Realtids-PCR-teknik används för att påvisa virusförekomst i vävnadsprover från vildsvinen. I studien ska även en ny antikropp testas för att färga in viruset så att det blir synligt vid mikroskopisk undersökning av vävnader.

Projektet pågår under 2023 och finansieras av Naturvårdsverket.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna på SVA uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av döda vildsvin. Foto: Istock.
Forskarna på SVA uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av döda vildsvin. Foto: Istock.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Undvik att sprida afrikansk svinpest med foder och matrester5.7.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Årets torka kan medföra en ökad risk att afrikansk svinpest (ASF) förs in i Sverige. Orsaken är att djurägare kan behöva köpa in hö, halm och foder från ASF-smittade länder. Du som är grishållare behöver följa vissa rekommendationer för att minska risken för smitta med importerat foder, detta gäller även för andra djurhållare som tar in foder från ASF-länder för att minska risken för smittspridning till vildsvin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum