KK-stiftelsen

35 miljoner till forskning i samproduktion med näringslivet

Dela
Mälardalens universitet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet får dela på 35 miljoner kronor för forskningsprojekt som efterfrågas av näringslivet. Ett av forskningsprojekten handlar om att maximera cirkulariteten för elfordonsbatterier för att främja tillverkningsindustrin – och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.

Förutom KK-stiftelsens medel kommer ett 20-tal medverkande företag att bidra med motsvarande insatser i de tre projekten.

– När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas som ger nytta för båda parter. I det här programmet Synergi möjliggörs forskning som kan behöva kompetens från olika forskningsområden för att besvara en komplex frågeställning. I årets omgång inkom elva ansökningar inom en bred palett av områden, varav tre projekt beviljades medel, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

Nytt forskningsprojekt förlänger livslängden för elfordonsbatterier

I ett av forskningsprojekten som nu startas upp ska Mälardalens universitet, tillsammans med fordonstillverkare och elbolag, undersöka möjligheter att installera redan använda batterier i energilagringssystem. Projektet syftar till att förlänga batteriernas livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.

– Transportsektorn är en avgörande aktör för att uppnå EU:s klimatneutrala mål till 2050. Här är elektrifieringen av fordon av största vikt. Flera ton litiumjonbatterier kommer att ”pensioneras” 2030, och därför är det nödvändigt att behålla värdet på dessa elfordonsbatterier genom ett cirkulärt tillvägagångssätt. De största miljömässiga och ekonomiska fördelarna uppnås om batterier först återanvänds och sedan återvinns, säger Koteshwar Chirumalla som ska leda projektet och är docent inom produkt- och processutveckling vid Mälardalens universitet. I forskningsprojektet adresseras aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering som är tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför.

– Med detta samarbete förväntar sig VOLVO CE att tillgodgöra sig kunskap om cirkulära affärsmodeller och digital tjänsteportfölj kring elfordon och batterier, digital tvilling för batterier samt operativa strategier för kundernas siteoptimering för att driva intern och extern transformation för cirkularitet, säger Andreas Hjertström som är ansvarig för forskningssamarbeten vid Volvo Construction Equipment.

Forskningsprojektet vid Mälardalens universitet sker i samverkan med nio företag; Volvo Construction Equipment AB, Epiroc Drills AB, Svealandstrafiken AB, Northvolt Revolt, ABB E-mobility, KPRO AB, IBM Svenska AB, Cling Systems AB, CanaryBit AB,

Forskningen är en fortsättning på projektet RECREATE (med medel inom stiftelsens program Hög) som byggt en grund för forskning inom battericirkularitet vid Innovation and Product Realization, IPR, Mälardalens universitet.Projektet förväntas ytterligare vitalisera den redan starka forskningsmiljön och även stärka utbildningsmiljön vid lärosätet.

---

Forskningsprojekt som beviljas medel inom programmet Synergi

Sedan 2015 har KK-stiftelsen beviljat hela 525 miljoner kronor inom programmet Synergi där forskare bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I årets omgång har tre projekt beviljats medel.

Smart cirkulärt batterisystem – Circul8, Mälardalens universitet

Fordonstillverkare och elbolag ska undersöka möjligheter att installera redan använda batterier i energilagringssystem. Målet är att maximera cirkulariteten för elfordonsbatterier i branschen med avancerad digital teknik.

Medverkande näringsliv: Volvo Construction Equipment, Epiroc, Svealandstrafiken, Northvolt Revolt, ABB E-mobility, Kpro, IBM, Cling Systems, CanaryBit

Summa beviljade medel: 11 995 074 kronor

Nanosafety2 - Nanopartiklar i additiv tillverkning: förståelse av exponeringsinducerade hälsoeffekter, Örebro universitet

Additiv tillverkning är en ny ledande teknologi, men medför nya hälsorisker i arbetslivet. Idag saknas gränsvärden för exponering av (nano)partiklar. Forskningsprojektets kärnfråga är hur partiklar som finns i AM-industrin påverkar människors hälsa.

Medverkande näringsliv: Acoem Group, AMEXCI, Siemens Energy, PExA, Uddeholms, Wematter, ZYYX Labs

Summa beviljade medel: 10 576 654 kronor

Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik, Linnéuniversitetet

Efterfrågan på känsligare och mer robusta verktyg för klinisk diagnostik ökar och drivs av behov att förkorta väntetider och kostnader för vård. Förbättrade övervakningsmetoder kan erbjuda mer tillförlitliga, kostnadseffektiva och tidiga diagnoser. Forskningsprojektet ska bidra till nya kliniska verktyg av relevans för modern medicin, som högkänsliga och robusta plattformar baserade på ytteknik och patientprovshantering för att informera vårdgivare, patienter och forskare.

Medverkande näringsliv: AroCell AB, Attana AB, Capitainer AB, LUMA-METALL AB, Region Kalmar Län

Summa beviljade medel: 11 999 045 kronor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Koteshwar Chirumalla, docent inom produkt- och processutveckling vid Mälardalens universitet
Koteshwar Chirumalla, docent inom produkt- och processutveckling vid Mälardalens universitet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye