Brå

Färre skjutningar i Malmö sedan Sluta skjut infördes

Dela
Antalet skjutningar per år i Malmö har minskat sedan strategin Sluta skjut infördes 2018, och är sedan dess i genomsnitt cirka 50 procent lägre per år. Malmö har också haft en mer positiv utveckling när det gäller skjutningar än närliggande områden i polisregion Syd. Det visar en utvärdering som Malmö universitet har tagit fram på uppdrag av Brå.

Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet gjort ytterligare en utvärdering av strategin.

Resultatet visar att antalet skjutningar i Malmö legat på en lägre nivå sedan 2018 då strategin implementerades, även om en viss ökning syns under 2022. Antalet sprängningar har också minskat under perioden.

– Skjutningarna i Malmö har inte bara minskat under den studerade perioden, det är också en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats. Framför allt under de senaste tre åren, säger Caroline Mellgren, biträdande professor på Malmö universitet och författare till utvärderingen.

– Malmö har också haft en mer positiv trend när det gäller skjutningar än Stockholm och närliggande områden i polisregion Syd. Det är dock svårt att isolera effekten av enskilda insatser när brottsförebyggande åtgärder utvärderas och det är viktigt att följa den fortsatta utvecklingen i Malmö, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor på Malmö universitet, och författare till utvärderingen.

Utvärderingen belyser hur exempelvis polisens särskilda händelse Operation Rimfrost, och coronapandemin påverkade möjligheten att arbeta som planerat med strategin. Under pandemin ökade antalet skjutningar något på nationell nivå, medan de tvärtom minskade i Malmö.

− Det finns inga andra insatser varken i Sverige eller internationellt som visar på lika tydliga nedgångar i våldet, och men att det är minskningar i Malmö är i linje med vad man kan se på andra ställen där strategin införts. Rapporten från Malmö universitet visar att det finns mycket goda skäl att fortsätta utvecklingen av arbetet med strategin, både i Malmö och i andra städer i Sverige. säger Karin Svanberg, chef för enheten för brottsförebyggande arbete på Brå.

Mer om GVI och Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) – på engelska kallat Group Violence Intervention – är en strategi för att reducera grovt våld i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. Dessa samverkansparter kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper, för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras, att hela gruppen kommer att få ögonen på sig om en individ ur gruppen begår våldshandlingar, samt att de personer som vill lämna det kriminella livet erbjuds hjälp och stöd.

Malmö var pilotkommun för strategin 2018–2020 under namnet Sluta skjut. Sedan dess har Malmö valt att arbeta med strategin i ordinarie linjeverksamhet.

Detta är den tredje utvärderingen om Sluta skjut från Malmö universitet.

Kontakt

  • Karin Svanberg, chef för enheten för brottsförebyggande arbete, Brå: karin.svanberg@bra.se, 08-527 58 494.
  • Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi, Malmö universitet, anna-karin.ivert@mau.se, 040-665 76 47
  • Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, Malmö universitet, caroline.mellgren@mau.se, 040-665 7941

 

Kontakter

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum