AcadeMedia

Extern granskning av AcadeMedias arbete med betygssättning

Dela
Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia har låtit en extern part granska arbetet med betyg och bedömning inom gymnasieskolorna. Syftet har varit att utreda om det förekommer någon form av press på lärare att sätta högre betyg än vad som är motiverat utifrån elevers kunskapsnivå.

-Det senaste året har vi lagt i en högre växel i arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning eftersom det är en fråga som vi prioriterar högt. Som en del i detta har vi tagit fram ett stort åtgärdspaket som sjösatts under läsåret. Slutsatserna i den här externa granskningen som vi låtit genomföra är ytterligare en viktig pusselbit i det arbete som pågår, säger VD Marcus Strömberg. 

Skärpta riktlinjer 

Åtgärdspaketet består bland annat avskärpta riktlinjer med tydligare krav på sambedömning inom och mellan skolor. Det innehåller också omfattande stödmaterial för skolors arbete med bedömning och betygssättning och en vidareutveckling av en obligatorisk utbildning för rektorer och medarbetaresom Karlstads universitet drivit på uppdrag av AcadeMedia sedan 2018. 

-Grundproblemet är att vi i svensk skola har ett betygssystem som inte funkar och som människor tappat förtroende för. 2020 slog Skolverket fast att det inte går att åtgärda den bristande likvärdigheten i betygen nationellt utan att förändra systemet, och många andra bedömare gör samma analys. 

- Som landets största utbildningsföretag, med fler än 240 grund- och gymnasieskolor, vill vi göra vad vi kan i väntan på nödvändiga politiska beslut. Vi har skolordär avvikelserna mellan nationella prov och slutbetyg är påtagligt stora och dessa vill vi komma till rätta med. Det åtgärdspaket som vi sjösatt är det största någonsin och vi kommer även fortsättningsvis ha starkt fokus på arbetet med betyg och bedömning, säger Marcus Strömberg. 

Den externa granskningen kom bland annat fram till att: 

  • styrningen inom AcadeMedias gymnasieskolor inte leder till otillbörlig press att sätta högre betyg än elevers kunskapsnivå 
  • arbetssättet för att bedöma elevers kunskap varierar inom verksamheterna 
  • det finns en tillförsikt i att ökat fokus på likvärdig bedömning och betygssättning kommer att ge positiva effekter 
  • skolans kompensatoriska uppdrag och synen på de nationella provens användbarhet är en delförklaring till systematiska avvikelser där de förekommer 

AcadeMedias åtgärdspaket innehåller bland annat: 

  • skärpta riktlinjer för arbetet med betyg och bedömning för att understryka vikten av sambedömning och samarbete kring rättning inom och mellan skolor. 
  • omfattande stödmaterial för rektorer och lärare för arbetet med bedömning och betygssättning 
  • vidareutveckling av obligatorisk utbildning för rektorer och lärare 
  • översyn av övergripande målsättningar och system för rapportering och uppföljning av betygssättning 

Mer information 

Här kan du läsa mer om rapportens slutsatser ochAcadeMedias stora satsning på likvärdig bedömning och betygssättning.

Här kan du läsa tidningen Vi Lärares artikel om rapporten

Här kan du läsa hela rapporten

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AcadeMedia
AcadeMedia
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
Stockholm

08 7944200http://www.academedia.se

AcadeMedia driver för- och grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning, med verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Vår drivkraft är att bygga ett mer hållbart samhälle med utbildning och lärande som grund. Läs mer om oss och vår verksamhet på academedia.se.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum