GlobeNewswire

Aktias placeringsutsikt: Ränteplaceringar har gjort comeback, utsikterna för aktiemarknaden är osäkra

Dela

Pressmeddelande
Aktia Abp
1.6.2023 kl. 8.00

På placeringsmarknaden har år 2023 börjat i positiva tecken. I mitten av maj hade den globala aktiemarknaden avkastat cirka7 procent och räntemarknaden mellan0 och 4,5procent. Ränteplaceringar har gjort en snabb comeback och fungerar igen som ett skyddande element i portföljer med omfattande diversifiering.

Aktia skriver i sin färska placeringsutsikt att det här året kommer att bli intressant för placeraren. De skador som kriget i Ukraina och inflationschocken orsakade utvecklingen förra året har korrigerats aktiemarknaden – utvecklingen har varit till och med överraskande positiv. Det i huvudsak positiva sentimentet har stött sig på den starka konsumentdrivna ekonomiska tillväxten och på att resultatutvecklingen har stått sig bättre än väntat. När det gäller aktier beräknas tillväxttakten avta eller till och med stanna upp helt under resten av året.

För en allokeringsplacerare som utnyttjar olika tillgångsslag i sin placeringsverksamhet har placeringsmiljön nu blivit mer tilltalande än någonsin under de senaste 10 åren.

”Då avkastningsnivåerna för ränteslag stigit betydligt är placeraren inte längre tvungen att ta risker eller övervikta placeringsslag som hen under normala förhållanden inte skulle välja. För första gången på länge är aktier, ränteplaceringar och alternativa investeringsslag nu jämställda. Placeraren kan objektivt fundera ur avkastningens och riskens synvinkel på optimala viktningar mellan dessa tillgångsslag, utan extra press från marknadsmiljön”, säger Aktias placeringsdirektör Samu Lang.

Ser man närmare på de olika marknadsområdena har rörelserna på aktiemarknaden under början av året varit måttliga.

”Tillväxtländernas aktier ser enligt vår mening fortfarande attraktiva ut, eftersom öppnandet av Kina stöder dessa marknader betydligt. Aktiemarknadernas värdering i USA är fortfarande ovanför medelnivån och uppenbart dyra, och det finns knappast något utrymme för uppgång. Ökningen i början av året stöder sig helt och hållet på de största teknikbolagen, dvs. FAANG-bolagen*. Med tanke på avkastningsförväntningarna lönar det sig alltså inte att investera i dessa bolag”, konstaterar Aktias allokeringsdirektör Patrik Moring.

”De nordiska aktierna är inte lika attraktivt värderade som andra europeiska bolag. Under innevarande år är det ändå bra att hålla ett öga på de nordiska aktierna, eftersom de har stor potential när vändningen i ekonomin vid något skede närmar sig”, påpekar Moring.

Plötslig bromsning av banklån

Ränteplaceringar har gjort en snabb återgång via räntorna som stigit förra året. Ränteklassernas avkastningsförväntningar är igen tillräckliga efter många års ökenvandring.

”Ur placerarnas synvinkel vore det på kort sikt positivt om räntenivån snabbt började sjunka. Men i ett lite längre perspektiv är måttfulla rörelser mer önskvärda. Det verkar vara möjligt att inflationen kan avta ytterligare och att de ekonomiska utsikterna kan försämras utan att detta leder till en djup recession. Då skulle den guldkant som man har hittat på nytt i ränteplaceringar och som efter en lång tid blivit placeringsdugliga igen, inte försvinna lika snabbt som den återkom”, säger Moring.

Aktia tror att räntorna har passerat toppnivån och därför kan avkastningen även i statsobligationer fortsätta vara måttligt positiv. Räntenivån i statsobligationer är ändå lägre än i andra ränteklasser, vilket är orsaken till att Aktia prioriterar andra ränteslag. Investment Grade-ränteplaceringar tillhör Aktias favoriter i ränteklasser med låg risk.  

”Trots att ändringen i penningpolitiken har skapat osäkerhet i fråga om räntorna också på tillväxtmarknaderna, anser vi att statsobligationer i lokal valuta fortfarande är mycket attraktiva som räntetillgångsslag. De bästa utsikterna bland ränteplaceringar har enligt vår mening tillväxtekonomiernas obligationer i lokal valuta”, säger Moring.

Bankoro ny risk för tillväxt

Vid en snabb anblick verkar den minskade efterfrågan på lån vara en mycket dålig nyhet. Men myntet har två sidor. ”Kundernas ovilja att ta ut nya lån tyder på att centralbankernas åtstramade penningpolitik, dvs. räntehöjningarna, påverkar ekonomin. Det är goda nyheter. Den försvagade efterfrågan på lån minskar konsumtionen och investeringarna, vilket i sin tur minskar den totala efterfrågan och bromsar upp inflationen”, berättar Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Enligt Aktia är två omedelbara ekonomiska utmaningarna att vända inflationen och att öka tillväxten. Av dessa är inflationen mer kritisk. När den väl är under kontroll kan man koncentrera sig på tillväxten. 

*Sociala medieföretaget Facebook (numera Meta), e-handelsjätte Amazon, teknologibolaget Apple, streamingtjänsten Netflix och sökmotorbolaget Google (numera Alphabet).

Tilläggsinformation:
Samu Lang, placeringsdirektör, tfn 050 4226 334, samu.lang(a)aktia.fi
Lasse Corin, chefsekonom, tfn 040 8080 635, lasse.corin(a)aktia.fi
Patrik Moring, allokeringsdirektör, tfn 050 4624 888, patrik.moring(a)aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen till 12,4 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det tredje kvartalet 20232.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det tredje kvartalet 2023 onsdagen den 18 oktober 2023 klockan 07.30. Samma dag klockan 08.30 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. Om du önskar delta via webcasten går du in på nedan länk. Länk till webbsändningen Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telekonferens Presentation och inspelning kommer finnas tillgängligt på HMS webbplats efter telefonkonferensen. För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS,

NorthX Biologics AB inviger Innovationshub vid tillverkningsenheten i Matfors28.9.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

MATFORS, Sverige, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthX Biologics AB (“NorthX”) är stolta över att meddela den officiella invigningen av den toppmoderna Innovationshub som etablerats vid anläggningen i Matfors. Detta är en viktig milstolpe och markerar ett ytterligare avancemang för NorthX inom avancerade biologiska läkemedel. Innovationshubben som medfinansierad av den svenska regeringen (Vinnova), är en viktig del i att förbättra landets förutsättningar för framtagandet av revolutionerande läkemedel och driva innovation inom den biofarmaceutiska sektorn. Innovationshubben passar väl ihop med NorthX:s vision att vara en viktig del i utvecklingen och tillverkningen av biologiska läkemedel genom att främja samarbete, forskning och utveckling inom nya terapier. Med fokus på tillverkning av avancerade biologiska läkemedel såsom cell- och genterapier samt vacciner, kan Innovationshubben verka som en katalysator för genombrott inom medicinsk vetenskap. Verksamheten kompletterar NorthX:s

Aktias placeringsutsikt: Räntechocken på placeringsmarknaden är över och det finns många möjligheter för placerare27.9.2023 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 27.9.2023 kl. 9.00 Hittills har 2023 varit ett bra år på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden har från årets början avkastat nästan 13 procent mätt i euro och i praktiken kompenserat för fjolårets nedgång. Även avkastningen på räntemarknaden är klart på plus. I sin senaste placeringsutsikt skriver Aktia att avkastningen och risken återigen har börjat gå hand i hand i takt med att de skarpaste räntehöjningarna lugnat ner sig. Mer riskfyllda ränteplaceringar har avkastat bättre än riskfria, och aktieplaceringar har i genomsnitt gett bäst avkastning. Samtidigt har avkastningsskillnaderna varit historiskt stora. ”Aktiemarknaden i USA har varit överlägsen med några stora teknikjättar i spetsen, medan den mer cykliska finska aktiemarknaden, som är beroende av trenderna i tillverkningsindustrin, har sjunkit till minussidan i kölvattnet av de låga ekonomiska siffrorna från Kina. Skillnaderna i prissättningen och tillväxtutsikterna mellan olika marknads

JLT Mobile Computers AB effektiviserar och ökar fokus på tillväxt genom att centralisera sin ledning19.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 19:e september 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att man under året organiserat om delar av sin ledning för att öka effektiviteten och skapa bättre fokus på tillväxt. För att uppnå effektivare styrning och bättre nyttjande av bolagets befintliga resurser har flera förändringar gjorts. Följande funktioner har centraliserats under ny ledning med globalt ansvar. Marknad och affärsutveckling leds av Christian Meincke, CMO/CBDO. Christian har tidigare under 2023 arbetat med strategiska marknadsfrågor för JLT på konsultbasis.Produktutveckling av hårdvara och mjukvara samlas under gemensam ledning av Andreas Nivard som tar rollen som CPO. Andreas behåller sin tidigare roll som VD för JLT Software Solutions, det helägda dotterbolaget som driver JLT:s mjukvarusatsning sedan 2021.Operations inklusive produktion och eftermarknad, nu med globalt ansvar, leds av Hannes Beckerin, Director of Global Operation

Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 202318.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 18.9.2023 kl. 9.00 Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 2023 Aktia Bank höjer sin primeränta från 2,00 procent till 2,50 procent. Räntehöjningen träder i kraft den 2 oktober 2023. Förändringen beror på att marknadsräntorna har stigit. Aktia Bank Abp Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.06.2023 uppgick till 13,8 miljarder euro och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum