Umeå kommun

Kunskapen om invasiva arter ska öka bland unga

Dela
Umeå kommun uppmanar allmänheten att bekämpa invasiva arter för att skydda den biologiska mångfalden. Enligt en undersökning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är kunskapen om invasiva arter lägre bland unga människor. Detta ökar risken för spridning av dessa arter genom vanliga fritidsaktiviteter som trädgårdsarbete, fiske och båtliv.

–Vi behöver öka medvetenheten och kunskapen om invasiva arter, särskilt bland de yngre åldersgrupperna. Det är viktigt att de förstår vilka problem dessa arter kan orsaka och hur de sprids, säger Johan Bäckman, miljöplanerare, Umeå kommun.

Enligt undersökningen är kunskapen om invasiva arter betydligt lägre bland personer i åldern 18-29 år. Endast 41 procent av åldersgruppen 18-25 år förstår problemet med invasiva arter, jämfört med det totala genomsnittet på 77 procent. Dessutom är det färre i den åldersgruppen som kan identifiera någon specifik invasiv art. De över 61 år har den bästa kunskapen om både arterna och hur man undviker att sprida dem.

Vill uppmärksamma spridningsrisker

För att öka kunskapen och engagemanget kring invasiva arter genomför Umeå kommun, Naturvårdsverket och HaV en informationskampanj för att uppmärksamma situationer där människor riskerar att sprida invasiva arter och att tydliggöra vad som är rätt och fel. Kampanjen pågår från maj till augusti, vilket är högsäsong för invasiva arter.

–Vi välkomnar allmänhetens engagemang i att bekämpa invasiva arter. Genom att arbeta tillsammans kan vi skydda den biologiska mångfalden och bevara våra naturområden, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Ta hand om trädgårdsavfallet rätt

Släng det inte i naturen, där växterna kan spridas och göra stor skada. Lägg istället avfallet i plastsäckar och förslut noga och sortera under brännbart på återvinningscentralen.

Samla in invasiva arter för bortforsling

För att bekämpa invasiva arter på detaljplanelagd mark erbjuder Umeå kommun möjligheten att lämna växtmaterial för bortforsling. Det är viktigt att notera att denna möjlighet gäller bara inom detaljplanelagd mark och inte i byar, stugområden eller längs landsvägar som Trafikverket ansvarar för.

Allmänhet som vill hjälpa till med bekämpning av invasiva arter (företrädesvis jättebalsamin) på detaljplanelagd parkmark eller i direkt anslutning till dessa gör enligt följande:

  1. Lägg växtmaterialet i genomskinliga förslutna säckar, de kommer att sorteras som brännbart avfall.
  2. Ställ säckarna (genomskinliga) på platser där det redan finns hundrastkärl eller soptunnor (ej vid busshållplatser där de lätt hamnar i vägen).
  3. Rapportera in platsen via kommunens felanmälan. www.umea.se/felanmalan
    Lägg ärendet på ”Park” och ”Nedskräpning” så hamnar det rätt. Märk också er anmälan med ”Invasiva arter” så ser Gator och parker till att säckarna hämtas upp genom en extrabeställning till entreprenör eller egen drift.

    Läs mer mer på umea.se/invasivaarter  om hur du kan bekämpa lupiner innan de gått i blom.

För mer information: 


Johan Bäckman 
Miljöplanerare
090-16 16 61
johan.backman.2@umea.se 

Marlene Olsson
Naturvårdare
090-16 16 86
marlene.olsson@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Jämställdhet ett levande samtalsämne på äldreomsorgens utredningsenhet21.9.2023 14:25:13 CEST | Pressmeddelande

Under de senaste åren har äldreomsorgens utredningsenhet Utredning äldre arbetat med jämställdhetsfrågor och ökat kunskapen hos personalen. Det är ett exempel när aktivt jämställdhetsarbete gör skillnad för individen. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett förändrat arbetssätt, och en stor skillnad är att ärenden numera avkönas när de lyfts av handledare inför beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum