Värmdö Kommun

Datadriven skolförbättring

Dela
Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? 2020 startade Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

Vårterminen 2020, just när pandemin bröt ut, startade Eskilstuna kommun, Fridaskolorna AB, Nyköping Strand Utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun en samverkan med forskare och med Ifous. Siktet var inställt på att bli bättre på att använda data för att förbättra skolan.

-          Vårt deltagande i programmet har medfört att vi nu använder vår data mer till skolförbättring än tidigare då statistiken mestadels användes för rapportering. Detta ligger väl i linje med det pågående utvecklingsarbetet inom ”En Smartare Skola”, säger Mats Lundström, avdelningschef, avdelning styrning och kvalitet, utbildningskontoret.

Ett datadrivet arbetssätt innebär att systematiskt undersöka den egna verksamheten genom att ställa frågor, samla in och analysera data samt agera på de analyser som görs för att förbättra skolans verksamhet. I de skolor som medverkat i FoU-programmet är det tydligt att förmågan att göra just detta ökat – vilket i sin tur påverkat såväl undervisningen som arbetet på organisatorisk nivå.

-          Med ett datadrivet arbetssätt kan skolorna på ett mer träffsäkert sätt planera insatser så att eleverna når högre måluppfyllelse. Vårt deltagande i programmet har stärkt vår förmåga att hantera och analysera resultat och data, säger Åsa Portelius, skolchef.

Rektor Ulrika Mjörud tillägger: ”programmet har varit ett verktyg för mig som rektor och för hela skolan att skapa ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och en gemensam målbild för hela verksamheten.”

I slutrapporten ger forskarna ett antal rekommendationer till olika aktörer och nivåer inom skolan.

Läs rapporten här: slutrapport-2023-05-31.pdf (ifous.se)

IfousInnovation, forskning och utveckling i förskola och skola – är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regionerFriskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 46 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Värmdö kommun framgångsrik i sin digitala transformation – Vidare i Sveriges DigitaliseringsKommun 202326.6.2023 12:13:35 CEST | Pressmeddelande

Värmdö kommun stoltserar med framgångar i arbetet med att bli en smartare och mer framtidssäker kommun. Genom att fokusera på det mänskliga perspektivet driver alla delar av kommunen en omfattande digital transformation som inte bara involverar teknik, utan även kompetensutveckling och kulturförändring. Resultatet har överträffat förväntningarna och har lett till betydande fördelar för invånare och verksamheter. Vi kallar det smartare Värmdö och nu är vi vidare i Sveriges digitaliseringskommun 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum