Europaparlamentet

Ledamöterna vill att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten

Dela
  • Företag måste integrera tillbörlig aktsamhet i sin styrning
  • Ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald
  • Böter på minst 5 procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte följer reglerna
För att se det här innehållet från www.europarl.europa.eu måste du ge ditt medgivande sidans topp.Företag måste ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön © AdobeStock/Tinnakorn 
 

På torsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU:s medlemsländer om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagens styrning.

Enligt de nya reglerna skulle företagen vara skyldiga att identifiera, och om nödvändigt förebygga, mildra eller sätta stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och miljön, till exempel med anledning av barnarbete, slaveri, föroreningar eller förlust av biologisk mångfald. De skulle också behöva utvärdera hur deras partner i värdekedjan, till exempel leverantörer eller aktörer som ansvarar för transport, distribution eller försäljning, hanterar negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljön i sina egna verksamheter.

De nya reglerna kommer att gälla för EU-baserade företag, oavsett sektor, inklusive finansiella tjänster, med mer än 250 anställda och en omsättning på över 40 miljoner euro samt för moderbolag med mer än 500 anställda och en omsättning på över 150 miljoner euro. Företag utanför EU med en omsättning på över 150 miljoner euro - förutsatt att minst 40 miljoner euro har genererats i EU - skulle också omfattas.

Aktsamhetsplikt för medlemmar av företagets ledning och samarbete med berörda parter

Företag skulle behöva genomföra en övergångsplan för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° och när det gäller stora företag med över 1000 anställda skulle uppfyllandet av planens mål påverka företagsledningens rörliga ersättning (till exempel bonusar). De nya reglerna skulle också kräva att företagen samarbetar med dem som påverkas av deras handlingar, inklusive människorätts- och miljöaktivister, inför en klagomålsmekanism och regelbundet övervakar hur effektiv deras policyer för tillbörlig aktsamhet är. För att underlätta investerares tillgång till relevanta uppgifter bör information om ett företags policy för tillbörlig aktsamhet också finnas tillgänglig via den europeiska gemensamma kontaktpunkten.

Sanktioner och tillsynsmekanism

Företag som inte följer reglerna kan komma att bli skadeståndsskyldiga och skulle kunna bestraffas av nationella tillsynsmyndigheter. Sådana sanktioner skulle kunna omfatta åtgärder som uthängning av det aktuella företaget (“naming and shaming”), borttagandet av ett företags varor från marknaden eller böter på minst fem procent av det aktuella företagets globala nettoomsättning. Företag utanför EU som inte följer reglerna skulle förbjudas från att delta i offentliga upphandlingar i EU.

Enligt den antagna texten skulle de nya skyldigheterna börja gälla efter tre eller fyra år beroende på företagets storlek. Mindre företag kommer att kunna skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna med ytterligare ett år.

Parlamentets ståndpunkt antogs med 366 röster för, 225 röster emot och 38 nedlagda röster.

Citat

”Europaparlamentets stöd är en vändpunkt i tänkandet kring företagens roll i samhället. En lag om företagens ansvarsskyldighet måste säkerställa att framtiden ligger hos företag som behandlar människor och miljön på ett hälsosamt sätt - inte hos företag som har skapat en intäktsmodell av miljöskador och exploatering. De flesta företag tar sina skyldigheter gentemot människor och miljön på allvar. Vi hjälper dessa företag genom denna rättvisa företagslag. Och samtidigt stänger vi ute de få stora cowboyföretag som struntar i reglerna”, konstaterade föredraganden Lara Wolters (S&D, Nederländerna) efter omröstningen i plenum.

Bakgrund

Europaparlamentet har konsekvent efterlyst mer ansvarsskyldighet från företagens sida och lagstiftning om obligatorisk tillbörlig aktsamhet. EU-kommissionens förslag presenterades den 23 februari 2022. Det kompletterar andra befintliga och kommande lagstiftningsakter, såsom förordningen om avskogningförordningen om konfliktmineraler och utkastet till förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete.

Nästa steg

Nu när Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt kan förhandlingarna med EU-medlemsländerna i rådet om den föreslagna lagens slutliga utformning inledas. Rådet antog sin ståndpunkt om utkastet till det nya direktivet i november 2022.

Genom att anta denna lagstiftning svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar om hållbar konsumtion enligt förslag 5(13), om att stärka den etiska dimensionen av handel enligt förslagen 19(2) och 19(3) samt om den hållbara tillväxtmodellen enligt förslagen 11(1) och 11(8) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet stöder planer på ökad användning av förnybar energi12.9.2023 13:20:17 CEST | Pressmeddelande

Förnybara energikällor måste utgöra 42,5 procent av EU:s energiförbrukning senast 2030, och målet är att uppnå 45 procent Snabbare godkännande för utbyggnad av förnybar energi Nya bränslen inom transportsektorn bör leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 14,5 procent Europaparlamentet röstade på tisdagen för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU. Uppdateringen av direktivet om förnybar energi, som Europaparlamentet och ministerrådet redan enats om, ökar andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42,5 procent fram till 2030. EU-länderna bör satsa på att uppnå 45 procent. Lagstiftningen kommer också att påskynda tillstånden för nya kraftverk för förnybar energi, såsom solpaneler och vindkraftverk, eller för att anpassa befintliga anläggningar. De nationella myndigheterna får max tolv månader på sig för att godkänna nya anläggningar för förnybar energi, om de ligger i så kallade fokusområden för förnybar ener

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum