Svenska Ishockeyförbundet

Pilotprojektet ”Tacklingar inom damishockey” förlängs över säsongen 2023/2024

Dela
Inför säsongen 2022/2023 initierades pilotprojektet ”tacklingar inom damishockey”, där en regeländring genomfördes för att tillåta mer fysiskt spel i SDHL samt NDHL. Efter en noggrann utvärdering har det fattats beslut om att förlänga projekt även över kommande säsong.

 Ett stort och viktigt beslut för svensk damhockey. Vi bröt ny mark inför säsongen 22/23 när vi tillät tacklingar i SDHL och NDHL och det är ett projekt som följs noggrant av övriga nationer och IIHF. Vi tycker att den utvärdering som har gjorts och den inställningen som spelare och ledare har gett uttryck för, är ett starkt argument för att driva projektet vidare, säger Johan Stark, Generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet. 

Pilotprojektet har noggrant följts upp och bevakats under säsongen. Därtill har ett antal intervjuer samt en stor spelarenkät använts, för att utvärdera första säsongen med tacklingar i de två högsta serierna. 

Det har mynnat ut i en utvärdering, författad av Tobias Stark vid Linné Universitetet, under titeln ”Att tackla hjärnspöken”. 

Där redovisas att hela 86% av de svarande spelarna i SDHL och NDHL har uttryckt sig ”väldigt positiva” eller ”positiva” till förändringen i tacklingsfrågan. Bland de fördelar som har uttryckts nämns en tuffare konkurrens, ett större underhållningsvärde och mindre skadebenägenhet. 

En av spelarna, som är anonymiserad i utvärderingen, uttryckte följande:
”Jag tror att det är framtiden i damhockeyn. Spelet går mycket fortare och det är lättare att erövra spelet. Det ställs högre krav på de tekniskt skickliga spelarna och jag hoppas införandet blir en förändring för gott”.

– Vi har gjort ett grundligt utvärderingsarbete, där spelare, domare och landslagspersonal har fått komma in med sina tankar och åsikter. Den sammantagna bilden är att ett mer fysiskt spel och tacklingar är uppskattat. Spelarna har gjort ett bra arbete med att anpassa spelet och framför allt ökat medvetenheten ute på banan i och med den ökade fysiska närvaron, säger Morgan Johansson, Projektledare Nollvision Svenska Ishockeyförbundet. 

En nyhet kopplad till pilotprojektet är att projektet utökas och kommer implementeras i de fyra regionala juniorserierna, som får sin premiär till hösten 2023. 

– Vi tar nästa steg i projektet och inkluderar det i spelarutbildningen på juniorsidan. Dels för att ge spelarna mer förberedelse för spelet som väntar på seniornivå, dels för att tidigare utbilda spelarna i det fysiska spelet, ur både ”tacklare”- och ”mottagare”-perspektivet, säger Sara Ridderlund, Utvecklingsansvarig Dam- och Flickfrågor Svenska Ishockeyförbundet.

Pilotprojektet innebär att svensk ishockey gör en utökad tolkning från IIHF’s regelbok gällande fysiskt spel utmed sargerna samt i samma åkriktning på öppen. Fortsättningsvis gäller alltjämt IIHF’s regelverk gällande tacklingar på öppen is, där spelarna har motsatt åkriktning. Denna utökade tolkning, som är densamma som säsongen 2022/2023, gäller säsongen 2023/2024 i seniorserierna SDHL och NDHL, samt de fyra regionala juniorserierna.

Nyckelord

Kontakter

Morgan JohanssonProjektledare "Nollvision", Spelares Säkerhet

Tel:070-318 21 75

Länkar

Om

Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Tjurhornsgränd 6, 3 tr, Box 5204
121 16 Johanneshov

08-449 04 00http://www.swehockey.se

Svensk Ishockey – tillsammans tar vi ansvar och skapar passion, framgång och glädje i vardagen. Svenska Ishockeyförbundet bildades den 17 november 1922. Medlem i Sveriges Riksidrottsförbund sedan starten och i Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) sedan 1912. Vi är en av de mest framgångsrika idrotterna i Sverige och en av de mest framgångsrika inom vår idrott i världen. Det ska vi fortsätta att vara. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

Svenska Ishockeyförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund med 392 föreningar i 22 distrikt och drygt 68 000 spelare och domare. 2 301 ishockeylag samsas i 363 ishallar runt om i landet.

Om Svenska Ishockeyförbundets pressmeddelanden 
Den som vill ändra, lägga till eller ta bort E-postmottagare meddelar detta till info@swehockey.se