KK-stiftelsen

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä

Dela
Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.
Linnéuniversitetet beviljas forskningsmedel av KK-stiftelsen. Thomas Bader ska leda projektet vid universitetet.
Linnéuniversitetet beviljas forskningsmedel av KK-stiftelsen. Thomas Bader ska leda projektet vid universitetet.

Forskningsprojektet ska drivas inom en stark forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet med kompetens längs hela värdekedjan för förädling av skogsråvaran, vilken inkluderar hållbart skogsbruk, fossilfria träbaserade produkter, bioenergi och hållbart byggande med trä.

– Den här forskningsprofilen kommer att få stor betydelse för affärsutveckling och omställning till grön ekonomi inom en av Sveriges största industrigrenar. Projektet svarar direkt på de behov som finns i näringslivet, och bland deltagande företag, vad gäller förbättring och utveckling av förnyelsebara träbaserade byggsystem. Projektet ger också goda förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning och vetenskaplig positionering. Medräknat den här satsningen på 48 miljoner kronor, som KK-stiftelsen nu gör, har vi sedan år 2010 beviljat hela 217 miljoner till olika lärosäten inom området samhällsbyggnadsteknik, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Att bygga med trä kommer att vara avgörande för omställningen till en hållbar och biobaserad byggsektor. För att öka konkurrenskraften för träbyggnation ska vi nu studera möjligheter att optimera resursanvändningen vid design av träbaserade byggprodukter och konstruktioner. Vi ska ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan från skogen, via utveckling och produktion av material och komponenter, till att säkerställa hög prestanda och lång livstid för byggnader, säger Thomas Bader som ska leda projektet och är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

– För oss är det viktigt med samarbete med akademin inom forskning och utbildning för att bygga ny kunskap och stärka kompetensförsörjningen inom området. Tillsammans med Linnéuniversitetet har vi tidigare genomfört flera framgångsrika forskningsprojekt och vi ser fram emot det långsiktiga arbetet i forskningsprofilen, säger Kristoffer Segerholm från Södra Skogsägarna, som är ett av partnerföretagen i projektet.

Mer information

Forskningsprojektet ”Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader” finansieras med 48 miljoner kronor under åtta år inom ramen för KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen ingår också finansiering av industridoktorander. Utöver stiftelsens medel bidrar Linnéuniversitetet själva med 31 miljoner kronor och näringslivet med minst 40 miljoner kronor.

Företag som ska medverka i forskningsprojektet är Arkitektbolaget Kronoberg, Dalahus, Derome, Dynalyse, Granitor, GBO Fastening Systems, Holmen Trävaror, IKEA, Saab, Setra Trävaror, Skanska, Södra Skogsägarna, Torps Byggelement, VIDA, Växjö Kommunföretag, Wingårdh Arkitektkontor, CBBT, Svenskt Trä.

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner framåt. Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners.

Hittills (sedan år 2000) har KK-stiftelsen beviljat 1,3 miljarder inom programmet och till området samhällsbyggnadsteknik 217 miljoner (sedan år 2010).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Linnéuniversitetet beviljas forskningsmedel av KK-stiftelsen. Thomas Bader ska leda projektet vid universitetet.
Linnéuniversitetet beviljas forskningsmedel av KK-stiftelsen. Thomas Bader ska leda projektet vid universitetet.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye