Region Örebro län

Hälso- och sjukvårdsnämnden hoppas kunna återöppna förlossningen i Karlskoga under mandatperioden

Dela
Hälso- och sjukvårdsnämnden har som avsikt att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett innan mandatperioden är slut. Det konstaterade nämnden vid dagens sammanträde.

Vid dagens sammanträde biföll hälso- och sjukvårdsnämnden en motion från Moderaterna som bar rubriken ”Återöppna förlossningen i Karlskoga innan mandatperiodens slut”.

- I likhet med motionären vill vi så snart som möjligt se en förlossningsverksamhet i Karlskoga så att vi därmed kan uppfylla målet om att ha två förlossningar i länet, en i Karlskoga och en i Örebro. Vi har ju sedan tidigare fastställt en plan för att skyndsamt kunna återöppna verksamheten på ett patientsäkert sätt men det är många bitar som måste falla plats innan vi är i mål, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den största utmaningen för att kunna bedriva förlossningsverksamhet på två orter i länet är att leva upp till kravet på patientsäkerhet. För att klara det kravet krävs bland annat tillräckligt mycket personal med den rätta utbildningen.

- Vi har genomfört en rad åtgärder för att öka bemanningen på både kort och lång sikt. Ett exempel är en upphandling av specialistutbildade hyrläkare och ett annat är att vi har fyra ST-läkare under utbildning i neonatologi, det vill säga vård av nyfödda barn. Även fyra sjuksköterskor får just nu specialistutbildning i neonatologi, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

När det gäller möjligheterna att bedriva förlossningsvård i Karlskoga är utmaningen i första hand tillgång till kompetens, inte tillgång till pengar. Men om det krävs ett ekonomiskt tillskott kommer det att lösas inom ramen för hälso- och sjukvårdsförvaltningens finansiering.

- Det framgår tydligt i nämndens plan att ett återöppnande ska ske så skyndsamt som möjligt. Det innebär att det är önskvärt att det sker under nuvarande mandatperiod vilket gör att vi har samma ambition som motionären och att vi därför kan ställa oss bakom motionen, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Jenny Steen, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-202 74 04

Anna Gunnarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-624 84 59

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Anpassning av IVA-platser i Lindesberg – fortsatt brist på specialistsjuksköterskor21.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

På grund av ett ytterligare försämrat bemanningsläge kommer antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg att reduceras till två platser från dagens fyra. Anpassningen är direkt kopplad till brist på specialistsjuksköterskor, framförallt nattetid. - Trots anpassningen ser vi att vi kommer att kunna vidmakthålla tillgängligheten till intensivvård, säger Peter Asplund, verksamhetschef för intensivvården i länet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum