Region Örebro län

Region Örebro län och Örebro kommun fortsätter att arbeta mot alkohol- och drogmissbruk hos unga

Dela
Region Örebro län fortsätter att tillsammans med Örebro kommun erbjuda stöd och hjälp till unga som riskerar att hamna i ett alkohol- och drogmissbruk. Vid dagens sammanträde beslutade nämligen hälso- och sjukvårdsnämnden om ett förnyat samverkansavtal för verksamheten vid Maria Ungdom Örebro.

- Vi ser att verksamheten vid Maria Ungdom Örebro fungerar bra och fyller en väldigt viktig funktion i samhället. Vi måste göra allt vi kan för att motverka alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar och genom Maria Ungdom når vi unga människor i ett tidigt skede av riskbruket och har då goda möjligheter att förhindra ett beroende, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Maria Ungdom Örebro är en gemensam verksamhet där Region Örebro län och Örebro kommun samverkar för att medarbetare från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda behandling och vård som är både tillgänglig och effektiv.

- Verksamheten är ett komplement till alla de övriga resurser som finns i samhället. Hit kan ungdomar, familjer och andra sociala nätverk söka sig för att få råd, stöd och behandling. Ju tidigare vi upptäcker ett begynnande beroende, desto tidigare kan vi sätta in förebyggande insatser, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det nu tecknade samverkansavtalet klargör vad respektive part ska bidra med och det ersätter ett tidigare avtal som gällt sedan den 1 januari 2020.

- Genom att vi samverkar med kommunen kan vi erbjuda unga och deras familjer ett samlat stöd som inte hämmas av organisatoriska gränser. Här kan vi tillhandahålla stöd från till exempel socionomer, sjuksköterskor och psykologer under ett och samma tak, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För Örebro kommuns del är det socialnämnden som godkänner avtalet.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Jenny Steen, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-202 74 04

Anna Gunnarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-624 84 59

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Anpassning av IVA-platser i Lindesberg – fortsatt brist på specialistsjuksköterskor21.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

På grund av ett ytterligare försämrat bemanningsläge kommer antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg att reduceras till två platser från dagens fyra. Anpassningen är direkt kopplad till brist på specialistsjuksköterskor, framförallt nattetid. - Trots anpassningen ser vi att vi kommer att kunna vidmakthålla tillgängligheten till intensivvård, säger Peter Asplund, verksamhetschef för intensivvården i länet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum