Arbetsmiljöverket

Över 35 000 arbetsolyckor 2022

Dela

35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. Antalet anmälda arbetsolyckor är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

 - Det är allvarligt att tusentals personer utsätts för farlig arbetsmiljö och drabbas av olyckor på arbetet, särskilt när vi vet att många olyckor skulle kunna förebyggas, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket presenterar i dag den officiella statistiken för arbetsskador med anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 2022.  Sammanlagt anmälde cirka 35 400 personer, drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor, att de råkat ut för en arbetsolycka med sjukfrånvaro. En fjärdedel av dem behövde vara sjukskrivna längre än 14 dagar. Unga män (16-24 år) anmäler flest arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Förlorad kontroll över maskiner vanlig orsak till olyckor bland män

Många arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro inträffar när det händer något som avviker från det normala eller när man inte har följt de vanliga rutinerna. Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner och transportfordon. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft av till exempel patienter. Hot och våld är också orsaken till många arbetsolyckor som anmäls av kvinnor.

De flesta arbetsolyckor ger skador på höft, ben eller fot. Näst vanligast är att få skador på flera kroppsdelar, hand, finger eller rygg.

Transport och magasinering är den bransch som har flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland både män och kvinnor, per 1 000 sysselsatta. Där ingår de som arbetar med transporter på till exempel väg eller järnväg samt gods- och posthantering.

De yrken som har flest anmälningar per 1 000 sysselsatta är dock process- och maskinmontörer och lagerassistenter (kvinnor) samt byggnadsträarbetare och inredningssnickare (män).

- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att vi ska nå dit är det viktigt att lära av tidigare olyckor och incidenter, så att de inte sker igen. Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på varje arbetsplats. Detta ska ske regelbundet, i dialog med de anställda, säger Erna Zelmin.

Arbetssjukdomar minskar efter pandemin

Under 2022 anmäldes cirka 16 600 arbetssjukdomar, en rejäl nedgång jämfört med 2021. Minskningen kan kopplas till pandemin då anmälningarna som rör smitta av covid-19 har gått ned mycket kraftigt. Fortfarande är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar. De vanligaste orsakerna är smitta, organisatoriska och sociala faktorer samt ergonomi och belastning. Vård och omsorg är även 2022 branschen med flest anmälda arbetssjukdomar.

- Pandemin har påverkat både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor under de senaste åren. Nu är statistiken inom flera områden nästan tillbaka på 2019 års nivå, även om vi fortfarande under 2022 ser många anmälda arbetssjukdomar på grund av covid-smitta, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket.

Under förra året inträffade 40 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, varav 31 män och 9 kvinnor. Ytterligare 9 personer som inte ingår i den svenska arbetskraften omkom i arbetsolyckor 2022.

Fakta:

Arbetsmiljöverket sammanställer officiell arbetsskadestatistik (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) baserat på anmälningar till Försäkringskassan. Rapporten Arbetsskador 2022 är publicerad på Arbetsmiljöverkets webbplats. Regional statistik för kommuner och län finns i en bilaga till rapporten.  https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2022/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2022.pdf

Här anmäler kvinnor flest arbetsolyckor (per 1000 sysselsatta) år 2022

 • Transport och magasinering – t ex transport på väg, järnväg, samt godshantering
 • Utvinning av mineral – t ex gruvarbete
 • Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering – t.ex. renhållningsarbete och återvinningsverksamhet
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, t.ex. personaluthyrning, callcenter, lokalvård
 • Tillverkning, t ex av livsmedel, textil, trä-och metallvaror och papper.
 • Offentlig förvaltning och försvar, t ex kommun- och myndighetsverksamhet som polis, räddningstjänst och domstol.

Här anmäler män flest arbetsolyckor (per 1000 sysselsatta) år 2022

 • Transport och magasinering – t.ex. transport på väg, järnväg samt godshantering
 • Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering – t ex renhållningsarbete och återvinningsverksamhet
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, t.ex. personaluthyrning, callcenter, lokalvård.
 • Tillverkning, t ex av livsmedel, textil, trä-och metallvaror och papper.
 • Utvinning av mineral – t ex gruvarbete
 • Byggverksamhet

Vanliga orsaker till arbetsolyckor (kvinnor och män) år 2022

 • Förlorad kontroll av maskiner, transportfordon
 • Fall av person
 • Rörelse med belastning, t ex tunga lyft

Källa: Arbetsmiljöverket. Statistiken gäller anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta år 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Följ Arbetsmiljöverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Arbetsmiljöverket

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt13.11.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. De nya reglerna finns nu tillgängliga även i digital form på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete25.10.2023 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet. Det visar resultat från inspektioner i samband med en EU-gemensam insats.

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet16.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 föreskriftshäften nu blir 15. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

Ny regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny regelkostym9.10.2023 07:49:37 CEST | Pressinbjudan

Arbetsmiljöverket bjuder in media till en förhandsvisning av Arbetsmiljverkets nya regelstruktur. Arbetsmiljöverkets regler har vuxit fram under 40 år. För första gången har den omfattande författningssamlingen genomgått en översyn och arbetet med att utforma en ny regelstruktur har pågått i sju år. Nyligen fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny regelstruktur för arbetsmiljöföreskrifterna. Förändringen, som träder i kraft 1 januari 2025, innebär bland annat att cirka 70 föreskriftshäften blir 15 regelhäften i en ny struktur. Reglernas skyddsnivå har inte förändrats utan är samma som i nu gällande regler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum