Sweco Sverige AB

Sweco om vattenbristen: kommunerna måste agera tidigt

Dela
Redan nu råder rekordvärme och tidig vattenbrist på flera håll i landet. Frågan är uppe på regeringens dagordning, och kommunerna har tagit över släckning av skogsbränder från MSB. Just vattenbristen är en av de saker som allmänheten oroar sig över mest vid en ihållande värmebölja, visar en undersökning* beställd av Sweco Sverige. Swecos råd till kommunerna är att agera tidigt och långsiktigt.
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning , Sweco. Foto Anna W Thorbjörnsson, Getty Images
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning , Sweco. Foto Anna W Thorbjörnsson, Getty Images

– Efter elbristen kommer vattenkrisfrågan behöva hanteras. Okunskap om resurser och hantering är ett problem både på individ- och samhällsnivå. Om inte kommunen vet hur mycket vatten som kommer användas och hur mycket som kommer finnas tillgängligt, har vi ett problem. Vi får inte vänta med åtgärder tills dagen vi vrider på vattenkranen och inget kommer, säger Martina Söderström, divisionschef på Environment & Planning, Sweco.

Vattenbrist kan bero på olika saker, i olika kommuner. Ibland uppstår brist på grund av för liten tillgång på vatten, i andra fall har vattenverket för låg kapacitet att producera vatten i tillräcklig mängd när förbrukningen går upp.

Kommunerna behöver mäta vattennivåer och flöden, beräkna framtida behov och undersöka nya tekniker för att magasinera vatten för långsiktig vattenförsörjning. Utöver en beteendeförändring bland medborgare behövs en omställning i våra företag, där vi prioriterar vilken typ av vatten som ingår i tillverkningsprocesser och ser över hur detta vatten kan återanvändas. Mycket av Sveriges dricksvatten används i industrin, där det kan gå utmärkt att använda renat avloppsvatten för vissa processer.

– Vi behöver börja fundera mer kring hur vi använder vårt vatten. Att fylla poolen med dricksvatten från trädgårdsslangen kan inte alltid vara en självklarhet. Och externa hot och andra resursbrister i samhället gör det mer angeläget att vara självförsörjande som land. Har vi inte vatten som räcker till djurfoder och spannmål kan vi inte producera kött, mjölk, grönsaker eller bröd. Vi behöver lyfta blicken från våra gräsmattor, säger Martina Söderström.

Swecos vattenexperter föreslår tre åtgärder som kommunerna bör sätta in för att skapa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

  1. Kartlägg långsiktigt vattenbehov – hur mycket växer kommunen?
  2. Kontrollera och följ upp hur kommunens vattentäkter mår – mät nivåer och flöden och försök förutse vattentillgång  
  3. Magasinera och bevara vatten – möjliga våtmarker eller infiltrationsanläggningar  

*Om undersökningen Svenska allmänhetens inställning till värmeböljor

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sweco. Syftet är att undersöka målgruppens oro inför framtida värmeböljor. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Undersökningen visar bland annat att allmänheten oroar sig mest över ökad brandrisk i skog och mark (82 procent) och vattenbrist (74 procent) som effekter av en ihållande värmebölja.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning , Sweco. Foto Anna W Thorbjörnsson, Getty Images
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning , Sweco. Foto Anna W Thorbjörnsson, Getty Images
Ladda ned bild
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning, Sweco Foto Anna W Thorbjörnsson
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning, Sweco Foto Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sweco Sverige AB
Sweco Sverige ABSweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco bidrar i utvecklingen av Tomteboda – för att stärka Stockholms framtida tågkapacitet21.3.2024 07:50:00 CET | Pressmeddelande

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förslag för utveckling av Tomteboda. Syftet är att modernisera bangården för att möta dagens och framtida behov, och samtidigt avlasta Stockholms Centralstation. Detta kommer att möjliggöra för fler och längre tåg på Stockholm C och skapa plats för upp till 80 procent fler resenärer. Ordervärdet bedöms av Sweco till cirka 40 miljoner SEK.

Sweco utreder Roslagsbanans nya sträcka in till Stockholm City26.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Roslagsbanan, som förbinder nordostkommunerna Vallentuna, Österåker, Täby och Danderyd med Stockholm vid Östra station, ska förlängas in till city. Planen är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket. När projektet nu går in i nästa skede har Sweco fått i uppdrag av Region Stockholm att ta fram järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och sociala värden för förlängningen. Ordervärdet uppgår till omkring 20 MSEK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye