Myndigheten för press, radio och tv

Granskningsnämnden: public service borde redovisa sitt utbud på internet tydligare

Dela
Idag lämnar granskningsnämnden sin bedömning av public service-företagens verksamhet för 2022 till regeringen. Granskningen visar att bolagen uppfyller sina public service-uppdrag men att redovisningarna fortsatt behöver utvecklas.

Granskningsnämnden för radio och tv har genomfört sin årliga genomlysning av SR:s, SVT:s och UR:s public service-redovisningar. Årets granskning visar att företagen har arbetat med att förbättra redovisningarna. Nämnden anser dock fortsatt att flera delar behöver förtydligas och att företagen särskilt behöver utveckla sin redovisning av den programverksamhet på internet som bolagen vill tillgodoräkna sig. Nämnden efterfrågar också tydligare redovisningar av vilka nya samarbeten som public service-företagen sökt med varandra för att öka effektivitet och produktivitet.

- Nämnden har tidigare påpekat att redovisningarna kan utvecklas för att ge allmänheten möjlighet att få insyn i public service. Det är angeläget att redovisningarna är så enkla och lättillgängliga som möjligt. I årets granskning ser vi att företagen har arbetat med detta. Vi ser samtidigt att det finns mer som företagen skulle kunna göra säger Dag Mattsson, ordförande i granskningsnämnden.

I årets redovisning har SVT visat att företaget tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar och att det är en faktor som har betydelse vid utvecklingen av företagets nyhetsverksamhet. SVT har på ett tydligare sätt än tidigare beskrivit hur företaget har ett fokus på rörlig bild i sin nyhetsverksamhet på internet. Nämnden kommer fortsätta att särskilt följa hur SVT redovisar efterlevnaden av detta krav. I nästa års granskning avser nämnden också uppmärksamma redovisningen av SVT:s kulturnyheter.

Bakgrund

Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-företagen SR, SVT och UR uppfyllt sina uppdrag. Bedömningarna är ett centralt underlag för regering och riksdag inför beslut om hur public service-uppdraget ska vara utformat under nästa tillståndsperiod.

Nämnden uttalar sig bland annat om hur företagen uppfyllt villkor gällande kulturuppdrag, program för barn och unga, utbud på minoritetsspråk, spegling av hela landet samt redovisning av kommersiella samarbeten, resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet. Nämndens uppgift är att göra bedömningarna i efterhand utifrån företagens public service-redovisningar. Årets bedömning är den tredje i tillståndsperioden för 2020–2025.

Besluten hittar du längst ned på sidan. Du kan även söka efter dem på myndighetens webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum