Stockholms läns sjukvårdsområde

Ny organisation ska öka forskning, utveckling och utbildning i primärvården

Dela
Akademiskt primärvårdscentrum omorganiseras och kopplas till tre vårdcentraler som tillsammans kommer att utgöra primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet). Syftet är att stärka forskning, utveckling och utbildning i primärvården. Det ska uppnås genom ett mer verksamhetsnära fokus, bred samverkan och en gemensam ledning.

Bakgrunden till omorganisationen är behovet av att fortsatt utveckla en verksamhetsnära forskning, utbildning och utveckling (FoUU) i primärvården, bland annat genom en fördjupad samverkan med Karolinska Institutet (KI) och inrättandet av fler förenade anställningar.

-          I den nya organisationen blir det en gemensam USV-enhet för hela FoUU-uppdraget. Tre vårdcentraler utses till universitetsvårdcentraler. Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral får i uppdrag att utföra klinisk forskning, grund- och fortbildning, kunskapsspridning och implementering av nya forskningsresultat samtidigt som de fortsätter bedriva sin nuvarande hälso- och sjukvård, säger Johan Franck, FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

FoUU-stödet ska ges driftsformsoberoende till all regionfinansierad primärvård, oavsett om en verksamhet drivs privat eller av region. För att säkerställa att alla verksamheter får samma förutsättningar oberoende av driftsform inrättas ett verksamhetsråd. Rådet som kommer bestå av representanter från privat driven primärvård i regionen kopplas till APC:s ledningsgrupp.

-          Förhoppningen är att en regelbunden dialog mellan olika utförare kommer stärka samverkan. Samverkan kring exempelvis kliniska prövningar kommer ske i funktionella nätverk. Samtliga vårdgivare i primärvården och sjukhus kan välja att ingå i dessa - antingen genom att bidra med patientdata eller genom mer aktivt arbete, fortsätter Johan Franck.

De funktionella nätverken kommer vara temporära och läggas ner när ett arbete slutförts till förmån för nya. Målet är att uppnå tydlighet kring uppdrag, finansiering och uppföljning. Förutom universitetsvårdcentralerna kommer det också finnas några vårdcentraler som får ett utökat pedagogiskt uppdrag att, i sin geografiska närhet, ge ökat stöd i pedagogiska frågor och hjälpa verksamheter i primärvården att uppnå lärandemålen.

Processen startar nu och detaljer kring organisationen kommer fastställas i takt med att arbetet fortlöper.

FAKTA:

Akademiskt primärvårdscentrums uppdrag

Akademiskt primärvårdscentrum kommer fortsätta vara en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Stockholm.

Akademiskt primärvårdscentrum har idag flera uppdrag, bland annat:

  • Sprida och stödja införandet av ny kunskap och nya arbetssätt
  • Samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar. Exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.
  • Skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården i samarbete med lärosäten.
  • Skapa goda förutsättningar för forskning. Forskningen och utvecklingsarbetet omfattar allt från små projekt nära primärvårdens vardag till omfattande projekt om folksjukdomar och hälsoproblem.
  • Bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata samt erbjuda projekt- och analysstöd.
  • Medverka i nationella och regionala kunskapsstyrningen för relevanta programområden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.regionstockholm.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye