Stockholms läns sjukvårdsområde

Fortsatt ökat tryck på Droghjälpen, Alkohollinjen och Alkoholhjälpen

Dela

Årsrapporten för 2022 från Droghjälpen, Alkohollinjen och Alkoholhjälpen visar ett fortsatt högt tryck på stödtjänsterna. Sedan 2019 har antalet inkomna samtal till Droghjälpen ökat med upp emot 160 procent, likaså antalet personer som går Alkoholhjälpens självhjälpsprogram. Under 2022 kom flest samtal under sommaren.

- Tyvärr har vi inte kunnat ge stöd till alla som ringer till oss eftersom det blir allt fler. Däremot har vi vidareutvecklat stödet via nätet och fortsätter nå allt fler den vägen, säger Kerstin Annerborn, enhetschef för eStöd, Beroendecentrum Stockholm, som är den enhet som driver stödtjänsterna.

2019 ringdes 1 500 samtal till Droghjälpen. 2022 är motsvarande siffra över 3 800, en ökning med nästan 160 procent. Samtalen till Alkohollinjen har samma period ökat från 8 800 till över 10 500, det vill säga 20 procent. Om man ser till inkomna samtal per månad så kom flest samtal under juli och augusti till både Alkohollinjen och Droghjälpen.

På Alkoholhjälpen har antalet registrerade konton varit relativt jämnt de senaste åren. Däremot syns samma markanta ökning i antalet personer som går självhjälpsprogrammet. 2019 var detta 695 personer och 2022 har det ökat till 1 822, det vill säga över 160 procent.

- Det är svårt för oss att säga vad ökningen beror på. Förmodligen är det en blandning av ökad kännedom om tjänsterna och en ökad efterfrågan av den här typen av stöd, säger Kerstin Annerborn.

Alkoholhjälpen, Alkohollinjen och Droghjälpen är anonyma, kostnadsfria och rikstäckande stödtjänster som drivs av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm. I årsrapporten presenteras statistik från det gångna året samt intervjuer på årets tema som i år är identitet.

Identitetens betydelse i förändringsprocessen

För många är kontakten med stödlinjerna ett första steg till förändring. Ibland ett första steg av flera, ibland det första och enda steget. Ofta uppstår funderingar kopplat till ens identitet någon gång under den förändringsprocessen.

- Hur livssituationen och problemen ser ut bland våra kontakter är väldigt olika, men gemensamt för många är att alkoholen eller drogerna länge haft en stor del i personernas liv. Det kan ha format tanken om vem en är och påverkat ens identitet. Därför har vi valt identitet som tema på årets rapport, för att ge en bild av vilken roll det kan ha i förändringsprocessen, säger Kerstin Annerborn.

Rapporten lyfter funderingar om identitet från olika perspektiv genom intervjuer med både användare, psykologer och rådgivare.

Utvald statistik 2022

Alkoholhjälpen

 • Nya konton: 3 422
 • Nya registreringar till självhjälpsprogram: 1 822
 • Nya registreringar till anhörigprogram: 339
 • Antal foruminlägg: 30 900
 • Personer som kontaktat rådgivare: 1 922
 • Andel användare/anhöriga: 73/27%
 • Andel kvinnor/män/annat bland användare: 53/45/2%
 • Andel kvinnor/män/annat eller vill inte ange bland anhöriga: 86/12/2%

Alkohollinjen

 • Totalt inkomna samtal under hela dygnet: 10 534
 • Snitt samtal per månad: 878
 • Rådgivande samtal: 3 337
 • Vanligaste relationen till den som dricker för anhöriga: Partner/sambo/särbo (31%)
 • Andel användare/anhöriga: 53/46%
 • Andel kvinnor/män/annat eller vill inte ange bland användare: 37/62/1%
 • Andel kvinnor/män/annat eller vill inte ange bland anhöriga: 74/24/2%

Droghjälpen

 • Droghjälpen, totalt inkomna samtal under dygnet: 3 864
 • Snitt samtal per månad: 322
 • Rådgivande samtal: 1 012
 • Personer som kontaktat rådgivare: 607
 • Personer som gjort självtest: 561
 • Nya registreringar till självhjälpsprogram: 73
 • Nya registreringar till anhörigprogram: 196
 • Andel användare/anhöriga: 46/54%
 • Andel kvinnor/män/annat bland användare: 63/36/2%
 • Andel kvinnor/män/annat eller vill inte ange bland anhöriga: 77/22/1%

Kontakter

Länkar

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye