Värmdö Kommun

Värmdö kommun framgångsrik i sin digitala transformation – Vidare i Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

Dela
Värmdö kommun stoltserar med framgångar i arbetet med att bli en smartare och mer framtidssäker kommun. Genom att fokusera på det mänskliga perspektivet driver alla delar av kommunen en omfattande digital transformation som inte bara involverar teknik, utan även kompetensutveckling och kulturförändring. Resultatet har överträffat förväntningarna och har lett till betydande fördelar för invånare och verksamheter. Vi kallar det smartare Värmdö och nu är vi vidare i Sveriges digitaliseringskommun 2023.

För invånarna har automatisering av tidigare manuella tjänster resulterat i snabbare beslut och återkoppling, ökad användning av e-fakturor och en smartare arbetsmarknadsenhet som hjälpt fler invånare att snabbare nå självförsörjning. Genom införandet av trygghetssensorer inom äldreboenden har antalet fall minskat och personalen fått enklare arbetsförhållanden.

–  För Värmdö är det här en del i ständig utveckling, genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan vi både förbättra servicen för medborgare och företag och samtidigt frigöra tid för våra medarbetare. Vi visar att det är möjligt och är glada över att vårt arbete uppmärksammas, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande. 

Andra positiva förändringar inkluderar digital hantering av kommunal post, ett digitalt verktyg för klienter med missbruksproblematik som har lett till färre vårddygn och bevarade behandlingsresultat, samt en smartare bygglovskarta med hjälp av digitala detaljplaner. Kommunens servicecenter har också förbättrat sina svarstider betydligt.

Under våren har vi lanserat tjänsten "Mina sidor" för företag, där de kan få tillgång till sin kommunala information inklusive beslutsprocesser, ärendestatus, kontaktuppgifter med mera. Detta arbete fortsätter och kommer inkludera fler målgrupper.

– Vi är oerhört stolta över att allt dedikerat arbete under tre år nu ger resultat. För oss har digitaliseringen inget egenvärde utan är för att säkra framtidens välfärd.  Satsningen på Academy-konceptet är en viktig del i att möjliggöra utveckling i alla verksamheter. Det är den övergripande utgångspunkten för den sammanförande arbetsmetodiken i hela kommunen. Det är när vi arbetar tillsammans vi når synergier som skapar nytta för Värmdös invånare, näringsliv och föreningsliv, säger Cecilia Lejon, kommundirektör. 

Värmdö kommun har förenklat den administrativa vardagen inom flera områden. Genom automatisering av processer och beslut har tid frigjorts, och digital självservice har introducerats inom IT och HR. Mer administrativ tid har friats inom flera verksamhetsområden för att kunna fokusera på kvalificerat arbete. Andra förbättringar inkluderar en smartare ärendehanteringsprocess, säkrare hantering av IT-incidenter för ökad trygghet, stabilare digital infrastruktur och förbättrad hantering av behörigheter. Dessa förändringar gör Värmdö kommun till en smartare arbetsplats, vilket också ökar attraktiviteten som arbetsgivare.

 När idén om smartare Värmdö föddes baserades den på att resultat skapas när vi arbetar med hjärta och hjärna. Vi beskrev vad vi ville åstadkomma och fick möjligheten att driva transformation i hela organisationen, det är få förunnat. Det är en fantastisk resa att göra, och vi gör den med blod, svett och tårar tillsammans. Det är många fantastiska personer som skapar resultaten, både medarbetare och sällankompetenser, vi skalar upp och ner efter behov. Det gör oss starka och snabbfotade, utan att tappa fokus. För mig som chef är det en ynnest att få leda och skapa teamen som ger dessa resultat, berättar Mona Ekesryd, Kontorschef för HUB för innovation och utveckling.

Vi fortsätter resan mot att skapa en smartare kommun där färre ska göra mer för fler. Värmdö kommun värdesätter möjligheten att bedriva verksamhet med bibehållen kvalitet inom välfärden och vi kommer fortsätta agera smart med resurserna och göra kloka prioriteringar – alltid med fokus på det mänskliga mötet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 46 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum