Myndigheten för press, radio och tv

Ett nytt mediestöd – föreskrifter på remiss

Dela

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har tagit fram utkast till föreskrifter för det nya mediestödet som avses träda i kraft den 1 januari 2024. Nu kan det lämnas synpunkter på föreslagna föreskrifter.

I propositionen Ett hållbart mediestöd för hela landet föreslås ett nytt mediestöd, som är teknikneutralt och som lämnas i mån av medel. Stödet föreslås ha som syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet samt främja tillgången på lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet.

Propositionen kommer att utskottsbehandlas under hösten. Parallellt arbetar Regeringskansliet med en ny förordning om mediestöd. Den nya regleringen som avses träda i kraft den 1 januari 2024 ska också godkännas av EU-kommissionen. Regeringen har i samband med att propositionen presenterades förklarat att den nya lagen och förordningen om mediestöd ligger nära det förslag som presenterades av Mediestödsutredningen. Nu har MPRT tagit fram utkast till föreskrifter. Det utkast till föreskrifter som remitteras ska mot denna bakgrund därför ses som preliminära.

Nu kan det lämnas synpunkter på föreslagna föreskrifter

Anledningen till att MPRT redan nu utarbetat ett utkast till föreskrifter - innan lagen och förordningen är godkända av kommissionen eller beslutade - är de signaler som myndigheten har fått från aktörerna relaterat till likviditeten i sina bolag. Många av de sökande aktörerna är beroende av mediestödet för sin redaktionella verksamhet och behöver snarast möjligt få vetskap om de erhåller stöd eller inte för 2024. Myndigheten behöver därför inleda handläggningen så snart det är praktiskt möjligt under hösten 2023 för att besluten ska kunna fattas snart efter det att lagen och förordningen har trätt i kraft. MPRT har i arbetet med föreskrifterna utgått från Mediestödsutredningens förslag till förordning.

Myndigheten för press, radio och tv skickar nu även utkastet till föreskrifter till berörda aktörer med möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska skickas till nyttmediestod@mprt.se  senast den 1 september 2023.

Utkastet till föreskrifter finns publicerat på myndighetens webbplats. Där finns även mer information om det nya mediestödet.

Kontakter

Länkar

Om oss

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum