Grafiska Företagen

Positiv trend för grafiska företag har brutits

Dela
Konjunkturrapporten för första halvåret 2023 visar att den positiva trend som grafiska branschen varit inne i nu har brutits. Sedan toppen under 2022 har orderingången minskat och produktionsvolymen sjunkit. Det finns dock ljusglimtar som att orderingången visar tecken på återhämtning och att antalet sysselsatta i branschen hittills har hållit sig stabilt.
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Den grafiska branschen stod emot lågkonjunkturen väl jämfört med många andra branscher, men siffrorna för första halvåret 2023 visar nu på en tydlig avmattning. Branschen består i huvudsak av företag med tryckeri- eller förpackningsverksamhet. Det är framför allt på tryckerisidan som avmattningen är tydlig. 

- Det är tråkigt, men naturligt, att även den grafiska branschen till slut påverkas negativt av konjunkturnedgången. Branschen är dock van att hantera tuffa utmaningar så jag är övertygad om att företagen kommer klara nedgången, säger Eva Glückman vd Grafiska Företagen

Den samlade orderstocken har minskat med drygt 10 procent de senaste 12 månaderna. På samma sätt har orderingången minskat med omkring 6 procent det senaste året, vilket också medfört att produktionsvolymen minskat i motsvarande mängd.

Bristen på arbetskraft för den grafiska branschen har minskat snabbt och i betydande grad som följd av minskad orderingång och minskade produktionsvolymer. Bristen på yrkesarbetare respektive tjänstemän uppgår till 13 respektive 23 procent att jämföra med över 40 procent vardera under tredje kvartalet 2022.

Den grafiska branschen består av företag som förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande och valsedlar så att vi kan rösta, till etiketter för säkerheten i våra bilar, medicinförpackningar för dem som är sjuka och hållbara förpackningar för den gröna omställningen.

Kontakter

Bilder

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Ladda ned bild

Dokument

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska branschen. 350 kreativa medlemsföretag utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande till hållbara förpackningar för den gröna omställningen.

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum