Svenska institutet för standarder, SIS

Sverige får ledande roll inom cirkulär ekonomi i Europa

Dela

Nu är det klart att Sverige startar och kommer att leda en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi, med uppgift att utveckla standarder inom området. Frågan är högprioriterad när Europa nu ställer om till en cirkulär grön ekonomi. Arbetet med nya standarder är en förutsättning för att lyckas med omställningen eftersom företag och organisationer är beroende av gemensamma lösningar för att använda resurser så effektivt som möjligt.

Uppdraget, som Svenska institutet för standarder nu fått, innebär att samla europeisk expertis inom cirkulär ekonomi för att tillsammans ta fram standarder för bland annat gemensam terminologi och metod, som alla länder kan sluta upp kring.  

–  Sverige och svenska företag är drivande i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vår kunskap och förslag på lösningar har möjlighet att bli en del av gemensamma standarder och vägledningar som påverkar hela den europeiska industrin, och vi välkomnar alla intresserade organisationer, privata och offentliga, att delta i arbetet, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder.

Cirkulär ekonomi är ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt. I dag ställs allt högre krav på hållbarhet för att klara de globala utmaningarna. Alla företag kommer att behöva ställa om på kort tid och är beroende av tydlighet kring vad som gäller. Här spelar standarder en viktig roll, och bidrar till bland annat gemensamma definitioner och vägledningar. Standardisering bygger på samverkan och konsensus och gör det därför möjligt att nå en kraftfull uppslutning hos europeiska länder kring lösningar som har stor påverkan på miljö och människor.

–  Standarder och definitioner är viktiga för att skapa och sprida lösningar för att klara av omställningen till en cirkulär grön ekonomi. Det här uppdraget är glädjande och innebär en stor möjlighet för svenska företag, organisationer och myndigheter att påverka och öka svenskt inflytande inom området på europanivå, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

Beslutet att ge Sverige uppdraget att starta en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi har tagits av medlemsländerna i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Det formella arbetet startar under hösten 2023 med att identifiera vilka områden som är i störst behov av nya standarder. Ordförande för den europeiska kommittén blir Raul Carlsson, senior forskare på RISE.

För mer information, kontakta:

Laura Linnala, projektledare, SIS: 08 555 521 18, laura.linnala@sis.se

Henning Törner, sektionschef, SIS: 08 555 520 49, henning.torner@sis.se

Mychèle Östman, kommunikationschef: 08 555 520 50, mychele.ostman@sis.se

Nyckelord

Kontakter

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenska institutet för standarder släpper kampanj om hur kaotisk vardagen skulle bli utan standarder30.10.2023 08:21:52 CET | Pressmeddelande

Tänk dig en verklighet där du måste plocka fram olika betalkort i varje butik, tågen står still på grund av att rälsen är bredare än hjulen, och varje spolning på toaletten leder till översvämning. I en värld utan standarder skulle många vardagliga situationer snabbt bli kaotiska. I en kommunikationskampanj lyfter Svenska institutet för standarder, SIS, fram en del av vår vardag som är osynlig för de flesta, för att belysa den avgörande roll standarder har i vår omgivning.

Hammerglass AB vinner Standardiseringspriset för arbetet med säkerhetsglas som ska förhindra arbetsolyckor med entreprenadmaskiner13.10.2023 17:43:30 CEST | Pressmeddelande

I dag, i anslutning till World Standards Day, presenterades vinnaren av Standardiseringspriset, en ny årlig utmärkelse som lyfter standardiseringens betydelse för utveckling och ett hållbart samhälle. Det blev företaget Hammerglass AB som utsågs till vinnare av priset, bland annat för hur de framgångsrikt använder standardiseringen för att nå ut med sin produkt och därmed göra arbetet i entreprenadmaskiner säkrare och förhindra olyckor.

Nytt samarbete för att stödja kvalitetsinfrastrukturen i Ukraina6.10.2023 09:17:30 CEST | Pressmeddelande

Swedac och Svenska institutet för standarder, SIS, har slutit ett fyraårigt avtal med Sida för att stötta Ukraina i att upprätthålla kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster under kriget. Projektet kommer också att stötta en hållbar återuppbyggnad av Ukraina och processen att bli medlem i EU. Avtalet omfattar kvalitetsinfrastrukturens fyra verktyg: Standardisering, reglerad mätteknik, ackreditering och marknadskontroll.

Samhällsnytta gemensam nämnare för finalisterna till nyinstiftat pris3.10.2023 08:40:55 CEST | Pressmeddelande

Standardiseringspriset är en ny årlig utmärkelse som lyfter standardiseringens betydelse för utveckling och ett hållbart samhälle. Bland de nominerade har juryn valt ut tre finalister: Sveriges konsumenter, Hammerglass AB och Noaq Flood Protection AB, tre helt olika organisationer som alla har gemensamt att de bidragit till samhällsnytta genom standardisering. Vinnaren av Standardiseringspriset offentliggörs fredagen den 13 oktober, i anslutning till World Standards Day.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum