Röda korset

Sex månader efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien: omgående stöd krävs för att möta de enorma behoven

Dela

Sex månader efter de förödande jordbävningarna i Turkiet och Syrien vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) om omgående stöd till de drabbade samhällena som fortfarande kämpar med katastrofens enorma konsekvenser.

Hjälparbetare i syriska staden Latakia arbetar dygnet runt för att undsätta överlevande i rasmassorna.
Hjälparbetare i syriska staden Latakia arbetar dygnet runt för att undsätta överlevande i rasmassorna. Syriska Arabiska Röda Halvmånen Syriska Arabiska Röda Halvmånen

Jordbävningen drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien tidigt på morgonen den 6 februari. Skalvet uppmättes till 7,8 på richterskalan och kändes av så långt bort som Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Egypten, Cypern och Grekland. Senare samma dag kom ett nytt skalv som mätte 7,5. I det värst drabbade närområdet ligger bland annat stora städer som Gaziantep, Kahramanmaras, Aleppo och Idlib. Det är den kraftigaste jordbävningen i området på omkring 100 år.

– Vi har sett enastående motståndskraft i samhällena, men människor befinner sig fortfarande i en mycket svår situation. Många människor i Turkiet, särskilt de som förlorade sina hem och inkomster, kämpar fortfarande med sina dagliga behov, inklusive mat, hyra och andra nödvändigheter. Ett ”normalt” liv är fortfarande långt borta, säger Anders Pedersen, internationell chef på Svenska Röda Korset.

Många människor hamnar djupare i skuld för att täcka sina behov medan de återhämtar sig och bygger upp sina inkomstkällor. Över 50 procent av familjerna som stöds av IFRC och Turkiska Röda Halvmånen tar på sig nya skulder efter jordbävningarna, eftersom landet kämpar mot inflation och en drastisk prisökning.

I Syrien är verkligheten ännu mer dyster för många människor - jordbävningens påverkan, tillsammans med 12 års konflikt, har gjort återhämtningen oerhört utmanande. Den ekonomiska situationen fortsätter att driva redan sårbara samhällen djupare in i svårigheter och osäkerhet.

– Räddningsfasen av jordbävningsinsatsen är avslutad, men nödsituationen kvarstår. Omedelbart internationellt stöd behövs just nu, både för att möta akuta humanitära behov och för att stärka människors motståndskraft och återuppbygga kritisk infrastruktur och samhällstjänster som är på randen av sammanbrott, säger Sören Boge, Svenska Röda Korsets landrepresentant i Syrien.

Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen har, i nära samarbete med Turkiska Röda Halvmånen och Syriska Arabiska Röda Halvmånen, varit i hjärtat av denna insats sedan dag ett. Teamen har gett omedelbart stöd till de drabbade samhällena, inklusive mat, vatten, skydd, sjukvård och psykosocialt stöd. Ekonomiskt stöd genom kontanter och kuponger hjälper många familjer att återhämta sig så gott de kan, liksom stöd för att återuppbygga företag och skapa möjligheter till inkomst.

Svenska Röda Korset har via biståndsmyndigheten Sida tagit emot 9 miljoner kronor för hjälpinsatser kopplade till jordbävningarna i Syrien. Trots initialt stort stöd är nödappellerna för Turkiet och Syrien totalt sett fortfarande kraftigt underfinansierade och uppgår till endast 26 respektive 43 procent. Det är av yttersta vikt att vi snabbt får ytterligare stöd och finansiering för att kunna göra betydande skillnad i de drabbades liv och ge dem möjlighet att återuppbygga sina liv.

Kontakter

Bilder

Anders Pedersen är internationell chef på Svenska Röda Korset och har en lång internationell karriär inom biståndet bakom sig.
Anders Pedersen är internationell chef på Svenska Röda Korset och har en lång internationell karriär inom biståndet bakom sig.
Ladda ned bild

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Fortsatt starkt folkligt stöd för familjeåterförening20.11.2023 07:50:00 CET | Pressmeddelande

Den 8 november har riksdagen gått vidare med ett av de lagförslag som aviserades i Tidöavtalet 2022. Lagändringen som börjar gälla den 1 december innebär bland annat att det blir ännu svårare för familjer att återförenas och leva tillsammans i Sverige och begränsningar möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Röda Korset genomfört en opinionsundersökning som visar att lagändringarna strider mot folkviljan och att en majoritet av den svenska befolkningen stöder en mer human migrationslagstiftning.

Svenska Röda Korset i nytt forskningsprojekt kring avfallshantering i humanitära insatser6.11.2023 11:05:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Röda Korset har inlett ett forskningsprojekt med målet att undersöka och utveckla avfallshanteringen i humanitära insatser. I ett första steg fokuserar studien på att utforska möjligheterna att använda förgasning som teknisk lösning för att hantera det avfall som oundvikligen uppstår under kriser. Projektet finansieras av Europeiska Unionen (DG ECHO).

Internationella rödakorsrörelsen kraftsamlar mot psykisk ohälsa10.10.2023 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Nästan en miljard människor över hela världen lever med psykisk ohälsa, och denna siffra ökar dramatiskt på grund av pågående konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Som ett led i att svara upp mot de enorma behoven anordnar Svenska Röda Korset en stor internationell konferens – men fler insatser och investeringar behövs.

3 400 anhöriga saknas av personer i Sverige30.8.2023 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Krig, konflikter och katastrofer fortsätter att orsaka svåra och långvariga humanitära konsekvenser, bland annat att familjer splittras och förlorar kontakten med varandra. Just nu saknar minst 1000 personer i Sverige information om vad som hänt nästan 3 400 anhöriga i utlandet. Många familjer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt. Samtidigt ställs anhöriga ofta inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum